XII Zjazd Gminny Związku OSP RP w Sulikowie
XII Zjazd Gminny Związku OSP RP w Sulikowie
Kategoria: Aktualności
15.09.2021
Godz: 10:07
Redaktor: BP BP
Drukuj

W dniu 11 września 2021r. w świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie odbyły się obrady XII Zjazdu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sulikowie.

Obrady były jednym z elementów Gminnego Dnia Ochrony Przeciwpożarowej, w ramach którego na boisku w Starym Zawidowie rozegrano najpierw Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, a następnie przeprowadzono pod remizą OSP Stary Zawidów uroczystą zbiórkę podsumowującą zawody, podczas której wręczono puchary i dyplomy, odznaczenia i nagrody wyróżniającym się strażakom. Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński wręczył nagrody rzeczowe dla strażaków najczęściej uczestniczących w akcjach pożarniczych z poszczególnych jednostek OSP Gminy Sulików i Miasta Zawidów, natomiast Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Sulików Bogusławem Świątkiem uhonorowali upominkiem okolicznościowym wieloletniego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sulikowie, druha Jana Kolbucha, kończącego piastowanie funkcji, którą pełnił przez kilka kadencji. Następnie zaproszeni goście oraz delegaci udali się na obrady XII Zajazdu Gminnego do świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie. W obradach uczestniczyli wszyscy delegaci oraz przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego wybrani na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP Gminy Sulików, ustępujący członkowie władz oddziału oraz zaproszeni goście:

  • Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki
  • mł. bryg. Artur Czułajewski – Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu
  • Kazimierz Słabicki – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu
  • Waldemar Błauciak – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu
  • Bogusław Świątek – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.

W trakcie obrad podsumowano 5-lentią kadencję funkcjonowania Zarządu Oddziału Gminnego w Sulikowie, zatwierdzono skład nowego zarządu na lata 2021-2025 oraz dokonano wyboru Gminnej Komisji Rewizyjnej. Nowym Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sulikowie wybrany został druh Grzegorz Fleszar.

źródło: Grzegorz Fleszar PSP

Unia Europejska Banner