XIV sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
XIV sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
23.09.2019
Godz: 10:36
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego uprzejmie zaprasza na XIV sesję, która  odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8 (II p., sala 309).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu nr XIII/2019 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
 4. Informacja nt. ochrony ludności w przypadku zagrożeń.
 5. Analiza wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2019 r.
 6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
 7. określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat zgorzelecki oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela;
 8. zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2019-2032;
 9. zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok;
 10. uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy organizacyjne.
 13. Zamknięcie sesji.
Unia Europejska Banner