XVI sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
XVI sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
24.10.2019
Godz: 13:00
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego uprzejmie zaprasza na XVI sesję Rady, która  odbędzie się w dniu 31 października 2019 r. o godz. 1100  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8 (II p., sala 309).

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2. Rozstrzygnięcie konkursu “Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”.

3. Przyjęcie protokołów nr: XIV/2019 i XV/2019 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.

5. Analiza wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2019 r.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu zgorzeleckiego w roku szkolnym 2018/2019.

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:

a) nadania Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu;

b) przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022;

c) podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

d) zmiany uchwały nr XXXIII/212/2009 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w powiecie zgorzeleckim;

e) zmiany uchwały nr XLIII/276/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu;

g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu;

h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Górników i Energetyków Turowa w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Górników i Energetyków Turowa w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu;

i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu w pięcioletnie Technikum im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu;

j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. św. Barbary w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni w pięcioletnie Technikum im. św. Barbary w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni;

k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu w pięcioletnie Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu;

l) wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Bogatynia darowizny części nieruchomości zabudowanej położonej w Sieniawce, stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego;

m) zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2019-2032;

n) zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok.

8. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy organizacyjne.

11. Zamknięcie sesji.

Unia Europejska Banner