XXI sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
XXI sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
24.01.2020
Godz: 12:40
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego uprzejmie zaprasza na XXI sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. o  godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II Armii WP 8 (II. p. sala 309). 

Proponowany porządek obrad:   

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów nr: XVIII/2019, XIX/2019 i XX/2020 z sesji Rady

Powiatu Zgorzeleckiego.

 1. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
 2. Sprawozdanie Starosty Zgorzeleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
  1. zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim dotyczącego przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r.;
  2. ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest powiat zgorzelecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane;
  3. zmiany uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego;
  4. zmiany uchwały nr XVIII/137/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2020-2032;
  5. zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2020 rok;
  6. przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Zgorzeleckiego za rok 2019.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Sprawy organizacyjne.
  9. Zamknięcie sesji.
Unia Europejska Banner