XXII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
XXII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
21.02.2020
Godz: 13:23
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego uprzejmie zaprasza na XXII sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o  godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II Armii WP 8 (II. p. sala 309).

Proponowany porządek obrad:   

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu nr XXI/2020 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.

4. Sprawozdanie ze sposobu załatwiania skarg, petycji i wniosków.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zgorzelecki za rok 2019.

6.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:

a) zmiany uchwały nr VI/43/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2023.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawy organizacyjne.

9. Zamknięcie sesji.

Unia Europejska Banner