XXXII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
XXXII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
12.05.2021
Godz: 14:00
Redaktor: BP BP
Drukuj

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego zawiadamia, że w dniu 14 maja 2021 r.  o godz. 1430 odbędzie się XXXII, nadzwyczajna sesja. Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z kompleksowej działalności PCPR w Zgorzelcu oraz z realizacji programów i strategii.
3. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Zgorzeleckim.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:

Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a) delegowania radnych Rady Powiatu Zgorzeleckiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
b) powierzenia Gminie Węgliniec zadania powiatu z zakresu bieżącego utrzymania drogi powiatowej nr 2403D – ul. Piłsudskiego w Węglińcu;
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego, położonej w Sieniawce;
d) nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”;
e) nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”;
f) zmiany uchwały nr XXX/200/2020 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2021-2032;
g) zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2021 rok.

7. Zamknięcie sesji.

Unia Europejska Banner