Zakończono prace przy Pomniku Jeńców Stalagu VIIIA
Zakończono prace przy Pomniku Jeńców Stalagu VIIIA
Kategoria: Aktualności
31.12.2019
Godz: 14:45
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Jesienią 2018 roku Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura zgłosiła do konkursu w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Miejsca Pamięci i trwale upamiętnienia w kraju” projekt wniosku „Stalag VIIIA – miejsce pamięci o jeńcach wojennych z okresu II wojny światowej”. Projekt dotyczył sfinansowania ze środków Ministerstwa, przy udziale wkładu własnego Fundacji, rewitalizacji skweru otaczającego pomnik oraz samego pomnika w Miejscu Pamięci Stalag VIIIA.

Po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu przez Fundację z MKiDN w październiku 2019 roku umowy, określającej zakres dofinansowania przewidzianych w projekcie działań, przystąpiono do rewitalizacji skweru upamiętniającego jeńców Stalagu VIIIA i znajdującego się na nim pomnika. Została m.in. oczyszczona i uporządkowana droga prowadząca do pomnika, na której położono nową nawierzchnię, uporządkowano trawniki, przeprowadzono prace pielęgnacyjne znajdującego się w tym miejscu drzewostanu, uzupełnione zostało ogrodzenie skweru, jak również posadzono nową roślinność. Sam pomnik został oczyszczony, co przywróciło mu odpowiedni do charakteru miejsca wygląd. W miejscu  wykonanych prac umieszczone zostały dwie trójjęzyczne tablice informujące o sfinansowaniu rewitalizacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do celów pielęgnacyjnych tego miejsca została także zakupiona w ramach projektu profesjonalna kosiarka do trawy.

Prace zostały zakończone w grudniu 2019 r. Od stycznia bieżącego roku odwiedzający teren byłego obozu – mieszkańcy regionu, turyści, młodzież szkolna –  mogą podziwiać odmieniony wygląd tego miejsca.

Wartość projektu: 88.000,68 zł

Dotacja Ministra: 64 965,55 zł

Termin realizacji zadania: 31.12.2019

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

źr. Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura – centrumstalag8a.pl

Unia Europejska Banner