Zaproszenie do zgłaszania zapotrzebowania na KFS
Zaproszenie do zgłaszania zapotrzebowania na KFS
Kategoria: Aktualności
1.04.2022
Godz: 09:13
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Zaproszenie do zgłaszania zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach rezerwy krajowego funduszu szkoleniowego na rok 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu zaprasza pracodawców do wypełnienia ankiety, której celem jest zdiagnozowanie aktualnych potrzeb pracodawców na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach rezerwy KFS.

Obowiązujące priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające  z decyzji Rady Rynku Pracy:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Wypełnione ankiety prosimy składać drogą elektroniczną na adres wrzg@praca.gov.pl lub szkolenia@pup.zgorzelec.pl, bądź za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP w terminie do dnia 05.04.2022r.

Złożenie ankiety nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie środków KFS.

źródło: PUP w Zgorzelcu

Unia Europejska Banner