Zaproszenie na bezpłatne webinarium dla seniorów dot. cyberbezpieczeństwa
Zaproszenie na bezpłatne webinarium dla seniorów dot. cyberbezpieczeństwa
Kategoria: Aktualności
26.07.2023
Godz: 08:31
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Webinarium jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Temat: „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing”.

Webinarium jest skierowane do seniorów oraz osób opiekujących się seniorami.

Cel: Zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. (10:00-12:35).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: Formularze zgłoszeniowe – Komisja Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl)

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 r., a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Kontakt: Pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres: cedur@knf.gov.pl podając w temacie wiadomości tytuł i datę wydarzenia.

Grafika - webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów - 4 września 2023 roku_

Źródło: KNF

Unia Europejska Banner