Zaproszenie na webinarium dla wnioskodawców zainteresowanych naborem w ramach FEDS 2021-2027, działanie 8.1 Dostęp do edukacji, typ projektu 8.1 E – Działania z zakresu edukacji ekologicznej
Zaproszenie na webinarium dla wnioskodawców zainteresowanych naborem w ramach FEDS 2021-2027, działanie 8.1 Dostęp do edukacji, typ projektu 8.1 E – Działania z zakresu edukacji ekologicznej
Kategoria: Aktualności
9.05.2024
Godz: 11:58
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium dotyczące ogłoszonego naboru w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działania 8.1 Dostęp do edukacji, typ projektu 8.1 E – Działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Zakres wsparcia w ramach ww. typu projektu obejmuje:

1) popularyzacja edukacji ekologicznej, przyrodniczej, między innymi poprzez organizację zajęć dla dzieci/uczniów, kadry pedagogicznej i zarządzającej;

2) zajęcia dla dzieci/uczniów, kadry zarządzającej i nauczycieli zapoznające z zasadami i celami zrównoważonego rozwoju;

3) kształtowanie postaw prośrodowiskowych i proekologicznych poprzez realizację, w szczególności w środowisku lokalnym, działań na rzecz ochrony środowiska;

4) upowszechnienie i realizacja metod pracy z dziećmi/uczniami w postaci eksperymentu przyrodniczego i projektu ekologicznego.

Webinarium odbędzie się 16 maja 2024 r. (czwartek) w godz. 10.00-13.30 na platformie internetowej ZOOM.

Do udziału zapraszamy:  jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Kościoły i związki wyznaniowe, Lokalne Grupy Działania, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i inne placówki systemu oświaty, uczelnie, instytucje kultury, niepubliczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, organizacje zrzeszające pracodawców, instytucje sportu, lasy państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, niepubliczne instytucje sportu, MŚP, duże przedsiębiorstwa, instytucje rynku pracy, jednostki naukowe.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do  14.05.2024 r. do godz. 9.00.

Po rejestracji, na dzień przed spotkaniem, otrzymacie Państwo na podany podczas rejestracji adres mailowy bezpośredni link do webinarium wraz ze wskazówkami do logowania. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt z organizatorem. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

PROGRAM

2024.05.16_PROGRAM

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Unia Europejska Banner