Zarząd Powiatu z absolutorium
Zarząd Powiatu z absolutorium
Kategoria: Aktualności
23.06.2022
Godz: 12:58
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Podczas L Sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego, która odbyła się w dniu dzisiejszym (23.06.2022 r.), radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

Głosowanie poprzedzone było sprawozdaniem finansowym przedstawionym przez Skarbnika Powiatu Dagmarę Jaworską.

W trakcie sesji absolutoryjnej Rada Powiatu Zgorzeleckiego jednogłośnie podjęła uchwałę  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego wotum zaufania. 

Ponadto Sekretarz Powiatu Monika Galasiak zaprezentowała “Raport o stanie powiatu”, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

Starosta Artur Bieliński serdecznie podziękował zarządowi, radzie, skarbnikowi oraz wszystkim dyrektorom, kierownikom i pracownikom starostwa, dyrektorom i pracownikom jednostek Powiatu Zgorzeleckiego za ich wkład i zaangażowanie w pracę na rzecz naszego samorządu.

Unia Europejska Banner