Zarząd z absolutorium
Zarząd z absolutorium
Kategoria: Aktualności
25.06.2020
Godz: 22:39
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Podczas XXIV Sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego, która odbyła się 25 czerwca 2020 roku, radni jednogłośnie – 21 głosami “za” – udzielili Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu w roku 2019. 

Głosowanie poprzedzone było sprawozdaniem finansowym przedstawionym przez Skarbnika Powiatu Dagmarę Pyć. 

W trakcie sesji absolutoryjnej Rada Powiatu Zgorzeleckiego podjęła uchwałę  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego wotum zaufania.  

Ponadto Sekretarz Powiatu Monika Galasiak zaprezentowała “Raport o stanie powiatu”, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu (dostępny tutaj – klik-klik). 

Starosta Artur Bieliński serdecznie podziękował zarządowi, radzie, skarbnikowi oraz wszystkim dyrektorom, kierownikom i pracownikom starostwa, dyrektorom i pracownikom jednostek Powiatu Zgorzeleckiego za ich wkład i zaangażowanie w pracę na rzecz naszego samorządu. 

Unia Europejska Banner