Zatrudniłeś obywatela Ukrainy
Zatrudniłeś obywatela Ukrainy
Kategoria: Aktualności
23.03.2022
Godz: 08:42
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przypominamy, pamiętaj o powiadomieniu w terminie 14 dni za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl powiatowego urzędu pracy właściwego
za względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Unia Europejska Banner