Zmiany w Tarczy antykryzysowej – Tarcza 6.0
Zmiany w Tarczy antykryzysowej – Tarcza 6.0
Kategoria: Aktualności
22.12.2020
Godz: 08:58
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Przypominamy, że w grudniu 2020 roku nastąpiły zmiany w przyznawaniu wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej – Tarcza 6.0. Co to oznacza?

  1. Wprowadzenie nowego instrumentu tj. jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy (tylko dla określonych branż) art. 15 zze4
  2. Przedłużenie udzielania pomocy do 30 czerwca 2021 w zakresie:
  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)
  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda)
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc).
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb).
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze).
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art.15zze2).

Zasady udzielania wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej oraz aktualne wzory umów i wniosków dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu.

Unia Europejska Banner