Zrównoważone umiędzynarodowienie z udziałem szkół powiatowych
Zrównoważone umiędzynarodowienie z udziałem  szkół powiatowych
Kategoria: Aktualności
16.05.2023
Godz: 09:52
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Przedstawicielki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu i Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni, Monika Tymińska i Katarzyna Koman wzięły udział w konferencji dotyczącej wdrażania europejskich szkół w procesy umiędzynarodowienia. Wydarzenie zostało zorganizowane przez włoską fundację Uniser i odbyło się w Bolonii, jednak językiem konferencji był język angielski.

W czasie spotkań plenarnych i warsztatowych przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz praktycy zajmujący się programem Erasmus + dzielili się wiedzą i doświadczeniem z ponad setką uczestników pochodzących z krajów Unii Europejskiej, Bałkanów a także z innych kontynentów.

Wydarzenie było również okazją do wymiany doświadczeń, dzielenia się dobrymi praktykami oraz pracą kreatywną służącą inspiracji do podejmowania w przyszłości wspólnych przedsięwzięć.

Obie szkoły z powodzeniem realizują od wielu lat projekty w ramach programu Erasmus+, tj. mobilności zagraniczne uczniów pod opieką nauczycieli, zagraniczne szkolenia zawodowe dla nauczycieli, a w kolejnych latach planowane są goszczenia nauczycieli i uczniów z europejskich szkół w naszych placówkach.

Źródło: Katarzyna Koman

Unia Europejska Banner