Zaproszenie na XXVI sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Zaproszenie na XXVI sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
25.09.2020
Godz: 13:13
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Uprzejmie zapraszam na XXVI sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego, która odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II Armii WP 8 (II. p. sala 309).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu nr XXV/2020 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
4. Informacja nt. ochrony ludności w przypadku zagrożeń.
5. Analiza wykonania budżetu powiatu zgorzeleckiego za I półrocze 2020 r.
6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a) zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej;
b) zmiany uchwały nr XXIV/164/2020 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego;
c) wyboru przedstawicieli do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego;
d) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Zgorzelecki jest organem prowadzącym;
e) wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy z gminami i powiatami tworzącymi Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w okresie 2021-2027;
f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;
g) zmiany uchwały nr XVIII/137/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2020-2032;
h) zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2020 rok;
i) nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego

Unia Europejska Banner