Rada Powiatu Zgorzeleckiego

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 5 lat, w jej skład wchodzi 21 radnych wybranych przez mieszkańców w wyborach równych, bezpośrednich, tajnych i powszechnych przeprowadzonych zgodnie z obowiązującą ordynacją.

W skład Rady Powiatu Zgorzeleckiego kadencji 2018-2023 wchodzą:

 1. Małgorzata Sokołowska – Przewodnicząca
 2. Marian Matyjasik – Wiceprzewodniczący
 3. Szymon Mikołajczyk – Wiceprzewodniczący
 4. Adam Balcer
 5. Artur Bieliński
 6. Artur Bohdanowicz
 7. Mirosław Celuch
 8. Ilona Curyło-Dziuba
 9. Ryszard Droszcz
 10. Mirosław Fiedorowicz
 11. Natasza Hładuń
 12. Marek Kurzyński
 13. Krzysztof Mazurek
 14. Wioleta Popęda
 15. Krystyna Radzięta
 16. Wiktoria Rataj
 17. Artur Sienkiewicz
 18. Iwona Szatkowska
 19. Artur Tokarczyk
 20. Andrzej Weychan
 21. Anna Wierzbicka-Zawada

 

Unia Europejska Banner
X