Rada Powiatu Zgorzeleckiego

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 5 lat, w jej skład wchodzi 21 radnych wybranych przez mieszkańców w wyborach równych, bezpośrednich, tajnych i powszechnych przeprowadzonych zgodnie z obowiązującą ordynacją.

W skład Rady Powiatu Zgorzeleckiego kadencji 2024- 2029 wchodzą:

 1. Andrzej Weychan – Przewodniczący
 2. Szymon Mikołajczyk – Wiceprzewodniczący
 3. Jerzy Strojny – Wiceprzewodniczący
 4. Artur Bieliński
 5. Dorota Bojakowska
 6. Jadwiga Buciuto
 7. Urszula Ciupak
 8. Ryszard Droszcz
 9. Mirosław Fiedorowicz
 10. Natasza Hładuń
 11. Kamil Kajzerek
 12. Marek Kurzyński
 13. Marian Matyjasik
 14. Krystyna Radzięta
 15. Radosław Rodziewicz
 16. Agnieszka Skonieczka
 17. Jerzy Stachyra
 18. Dawid Szczepanik
 19. Tomasz Szymański
 20. Artur Tokarczyk
 21. Marcin Woroniecki

 

Unia Europejska Banner