Jednostki Organizacyjne

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu Zgorzelec, ul. Partyzantów 4

tel. 075/77 52 512, fax 075/77 52 118

Dyrektor: Dorota ChitruńZespół Szkół Zawodowych w Bogatyni Bogatynia, ul. Kościuszki 33

tel. 075/77 33 374, fax 075/77 32 179

Dyrektor: Katarzyna KomanZespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu Zgorzelec, ul. Francuska 6

tel. 075/77 52 393, fax 075/77 56 663

Dyrektor: Monika ListwanZespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu Zgorzelec, ul. Powstańców Śląskich 1

tel. 075/77 52 444, fax 075/77 51 071

Dyrektor: Marta TopolnickaSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 10-10a

tel. 075/77 52 471, 075/77 52 473

Dyrektor: Małgorzata Łasek-DowiatMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu Zgorzelec, ul. Powstańców Śląskich 1

tel. 075/64 92 564

Dyrektor: Katarzyna MiłoszewskaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgorzelcu Zgorzelec, ul. Powstańców Śląskich 1

tel. 075/77 52 608

Dyrektor: Romulada ZdybelPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bogatyni Bogatynia, ul. Kościuszki 33

tel./fax 075/77 32 125

p.o. Dyrektor: Anetta AdamskaDom Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie-Zdroju Opolno-Zdrój, ul. Świerczewskiego 3

tel. 075/77 38 306

Dyrektor: Sylwia Půta-ŚwierczPowiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Opolnie-Zdroju Opolno-Zdrój, ul. Świerczewskiego 2

tel. 075/77 38 306

Kierownik: Sylwia Půta-ŚwierczDom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu Zgorzelec, ul. Przechodnia 8

tel. 075/64 91 630

Dyrektor: Anna CzerwińskaDom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu Zgorzelec, ul. Pułaskiego 11-13

tel. 075/77 54 964

Dyrektor: Anna KasińskaPowiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zgorzelcu Zgorzelec, ul. Pułaskiego 11-13

tel. 075/77 54 964

Kierownik: Anna KozaczukWielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12

tel. 075/77 56 921

Dyrektor: Zofia BarczykPowiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu Zgorzelec, ul. Pułaskiego 14

tel. 075/77 55 605

Dyrektor: Marta IdzikPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu Zgorzelec, ul. Bohaterów II AWP 8

tel. 075/77 61 505

Dyrektor: Renata Andrysz

Unia Europejska Banner