Firemki


Strona partnera wiodącego: http://www.ohkliberec.cz/

1. Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154

Projekt ukierunkowany jest na przedsiębiorczość jako kluczową kompetencję dla rynku pracy w Czechach i w Polsce.

Działania kluczowe projektu mają na celu implementowanie przedsiębiorczości do szkolnych planów nauczania i do powiązań międzyprzedmiotowych, nauczenie nauczycieli metodycznego rozwijania tej kompetencji, tak, aby stała się integralną częścią przygotowania przyszłych absolwentów szkół do wejścia na rynek pracy. Współpraca czesko – polska przyniesie też różne spojrzenie na tę kompetencję nauczycieli pracujących w dwóch systemach nauczania.

Projekt planuje wsparcie 900 osób – 450 uczniów szkół średnich (SzŚ) po czeskiej stronie i 450 uczniów SzŚ po polskiej stronie Euroregionu Nysa.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji młodych ludzi, którzy po zakończeniu nauki w SzŚ przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Uczniowie po obu stronach granicy będą mieli możliwość stworzenia fikcyjnej firmy / szkolnego miniprzedsiębiorstwa. Nauczą się procesów zarządzania produkcją i usługami oraz funkcjonowania firmy we wszystkich aspektach – od pomysłu do produktu / usługi. Podczas wspólnego działania FIREMEK o takim samym bądź podobnym ukierunkowaniu w obu częściach ERN, uczniowie będą mieli możliwość nawiązania współpracy (handel zagraniczny). W ten sposób będą zmuszeni do porozumiewania się w języku obcym oraz do współpracy z firmą po drugiej stronie granicy.

Podczas wspólnych seminariów – Teoretycznej części programu nauczania dla nauczycieli oraz Praktycznej części programu nauczania na uczniów – dojdzie do zwiększenia świadomości o regionalnym rynku pracy i jednocześnie o warunkach na rynku pracy po drugiej stronie granicy.

 


W miesiącu wrzesień rozpoczęliśmy działalność miniprzedsiębiorstwa „Kogucik-Bud”.

Grupa spotkała się dwa razy. Na pierwszym spotkaniu nastąpiło poznanie się osób biorących udział w dzialalności miniprzedsiębiorswa, jak również wypełnienie niezbędnej dokumentacji.
Na drugim spotkaniu, grupa zapozanała się z kartami pracy (karta pracy nr 1), które będą realizowane na kolejnych spotkaniach. Omówiono zasady funkcjonowania miniprzedsiębiorstwa i dokonano założeń do zaprojektowania LOGA FIRMY (propozycje loga zaprezentowane zostaną na najbliższym spotkaniu przez uczestników). Jako temat do przemyślenia: „Kim chciałbym/abym być w naszym miniprzedsiębiorstwie?“.

Fotodokumentace / Dokumentacja fotograficzna

 


2. Sprawozdanie Kogucik-Bud

Zapis z hodiny / zapis lekcji

Październik to miesiąć kiedy nasze miniprzedsiębiorstwo rozwija się.

„Kogucik-Bud“ zreaizował wiele działań. Podjął pracę nad sporządzeniem wykazu materiałów i narzedzi niezbędnych do prowadzenia działalności. Wykonał szacowanie kosztów zakupów. Zaprojektował LOGO firemki (karta pracy nr 1) jak również stworzył własną stron internetową na której umieszczane będą informacje dotyczące prowadzonej działalności.

Link do strony: http://kreator2.michal3006rq.nazwa.pl/firmicka

 


3. Działania w ZSZiL w Zgorzelcu

W październiku uczniowie kierujący mini przedsiębiorstwem DIAMONDS, wprowadzili wiele czynności do realizacji dzieląc się na zespoły.

W jednym z zespołów poświęcono uwagę na kontynuację tworzenia oferty dla innych firemek projektowych. Kolejne działania rozdysponowane pomiędzy zespołami dotyczyły rozpatrywania ofert rynkowych związanych z zakupem sprzętu, materiałów oraz podzespołów dających możliwość doposażenia działalności firemki. Czynności związane są przede wszystkim z zagospodarowaniem przedsiębiorstwa i utworzeniem stanowisk pracy dla działań docelowych podmiotu.


4. Sprawozdanie z mini przedsiębiorstwa nr 57

Firma: Studio Fryzur MY HAIR
Miesiąc: Październik

Podczas spotkań omawialiśmy
• Wybór stanowisk pełnionych w firmie
• Jak wyposażona jest firemka
• Co mamy, co będziemy potrzebować do pracy w firemce
• Jakie mam doświadczenie

W efekcie końcowym wybrano stanowiska i przypasowano do członków firemki zgodnie z umiejętnościami jakie posiadają, szacowano materiały potrzebne do działalności firmy.
Sprawozdanie z mini przedsiębiorstwa nr 58
W miesiącu październiku odbyły się 3 spotkania:

Ustalenie kto będzie pełnił jakie funkcje w naszym miniprzedsiębiorstwie i jakie mają doświadczenie, predyspozycje w pełnieniu danych funkcji. Uczniowie zaznajomili sie ze stanowiskami jakie będą piastować i obowiązkami. Podczas zajęć sprawdzali praktycznie czy będą się sprawdzać na danym stanowisku pracy, i czy ich zdaniem im to pasuje. Ustalenie jakie produkty są nam potrzebne do funkcjonowania firmy i jakie materiały będą się zużywać czego dokupić więcej i na jaki okres. Wybór produktów dostępnych na rynku (szacowanie).

Firma: Studio Fryzur MY HAIR
Miesiąc: Październik

Podczas spotkań omawialiśmy
• Wybór stanowisk pełnionych w firmie
• Jak wyposażona jest firemka
• Co mamy, co będziemy potrzebować do pracy w firemce
• Jakie mam doświadczenie

W efekcie końcowym wybrano stanowiska i przypasowano do członków firemki zgodnie z umiejętnościami jakie posiadają, szacowano materiały potrzebne do działalności firmy.

Sprawozdanie z mini przedsiębiorstwa nr 58

W miesiącu październiku odbyły się 3 spotkania:
Ustalenie kto będzie pełnił jakie funkcje w naszym miniprzedsiębiorstwie i jakie mają doświadczenie, predyspozycje w pełnieniu danych funkcji. Uczniowie zaznajomili sie ze stanowiskami jakie będą piastować i obowiązkami. Podczas zajęć sprawdzali praktycznie czy będą się sprawdzać na danym stanowisku pracy, i czy ich zdaniem im to pasuje. Ustalenie jakie produkty są nam potrzebne do funkcjonowania firmy i jakie materiały będą się zużywać czego dokupić więcej i na jaki okres. Wybór produktów dostępnych na rynku (szacowanie).


5. ZSP w Zgorzelcu

Firemka: DekorFlor numer: 54

W miesiącu wrześniu rozpoczęła się działalność miniprzedsiębiorstwa „DekorFlor”. Odbyły się dwa spotkania, podczas których nastąpiła integracja uczestników  mini przedsiębiorstwa jak również zapoznanie się i uzupełnienie dokumentacji firmy. Podczas spotkania grupa zapoznała się z kartami pracy, które zostaną zrealizowane na kolejnych spotkaniach. Uczestnicy analizowali kartę pracy nr 1.  Omówiono również zasady funkcjonowania miniprzedsiębiorstwa oraz dokonano założeń do zaprojektowania loga firmy. Propozycje loga będą prezentowane na najbliższych zajęciach  przez uczestników. Jako temat do przemyśleń: Jaką funkcję będę pełnić w miniprzedsiębiorstwie?

Firemka: DekorFlor numer: 54
W miesiącu październiku uczestnicy miniprzedsiębiorstwa „DekorFlor” analizowali kartę pracy nr 2 związaną z opracowaniem biznesplanu firemki. Prezentowali propozycje loga firmy i zasady jej funkcjonowania. Praca z grupą docelową uczniów polegała również na szacowaniu kosztów produktów.


6. ,,Kogucik-Bud”

To kolejny miesiąc, kiedy miniprzedsięborstwo „Kogucik – Bud” prowadzi swoją działalność.

W miesiącu listopad uczestnicy projektu pracowali nad kartą pracy nr 3 i 4 tworząc mały biznesplan jak również poczyniło wstępne ustalenia dotyczące remontu gabinetu, który po zakupieniu materiałów i sprzętu będzie przez nich remontowany.


7. Miniprzedsiębiorstwo nr 57 “MY HAIR”

Podczas listopadowych spotkań miniprzedsiębiorstwa uczniowie :

•pracowali z kartą pracy nr 4,5,6, na podstawie których ustalili wspólne zadania i cel jaki chcą osiągnąć oraz dokonali analizy rynku, na którym działa miniprzedsiębiorstwo;
•dokonywali drobnych zabiegów fryzjerskich.


8. Nr Miniprzedsiębiorstwa: 58
Miesiąc: Listopad
Podczas spotkań miniprzedsiębiorstwa uczniowie :
1. Uczniowie pracowali z kartą pracy nr 4,5- na podstawie których dokonywali analizy rynku na którym działa miniprzedsiębiorstwo
2. Pracowali z kartą pracy nr 6- na podstawie której ustalaliśmy wspólne zadania i cel jaki chcemy osiągnąć
3. Projektowali stronę internetowa naszego miniprzedsiębiorstwa.


9. Miniprzedsiębiorstwo „DekorFlor” nr 54
W miesiącu listopadzie 2018 roku uczestnicy mini przedsiębiorstwa „DekorFlor” analizowali kartę pracy nr 3 zajmując się m. In. przedmiotem działalności. Głównym punktem było znalezienie odpowiedzi na pytanie dotyczące sprzedaży naszego produktu, czyli: Co ciekawego i odróżniającego od innych jest w naszym produkcie?


10. W grudniu wszystkie Firemki działały zgodnie z planem

Firemka nr 52 „Diamonds” – W grudniu praca firemki oparta była na tworzeniu nowej gałęzi działalności oraz promocji produktów. Przedsiębiorstwo zaczęło tworzyć produkty oparte na sublimacji i termotransferze co mogło przedstawić w czasie spotkania 12 grudnia w Libercu. Dodatkowo uczniowie pracowali nad kampanią reklamową zarówno w wersji drukowanej jak i cyfrowej przez stworzenie strony internetowej poświęconej materiałom reklamowym w sektorze “Papier i Wesele”.

Firemka nr 54 „DecorFlor” – W Decorflor Dnia 8 listopada 2018 roku uczestnicy mini przedsiębiorstwa przedstawili ostateczną formę loga firemki „DekorFlor”oraz zapoznali się z kartą pracy nr 3 opisującą produkt jako najważniejszy element przedsiębiorstwa.

Firemka nr 55 „Kogucik BUD” – W grudniu 2018 roku odbył się Dzień Mentorski firemek w Libercu. Nasze miniprzedsiębiorstwo „Kougcik-Bud” na ten dzień przygotowało prezentacje multimedialną dotyczącą działalności Firmy. Przedstawiciele Firmy wraz z opiekunem udali się na to spotkanie, gdzie przedstawili swoją firmę, poznali przedstawicieli firm uczestniczących w projekcie oraz nawiązali z nimi kontakt.

Firemka nr 57 „My Hair” – Podczas spotkań miniprzedsiębiorstwa uczniowie pracowali z kartą pracy nr 7,8,9,10 na podstawie których ustalali na jakie środki finansowe można liczyć, w trakcie prowadzenia działalności oraz sprawdzali swoje umiejętności komunikacyjne- jak nas postrzegają inni.

Firemka nr 58 „Firma IT” – w Firemce IT uczniowie pracowali z kartą pracy nr 7,8, na podstawie których wybrali na jakie środki finansowe można liczyć w trakcie prowadzenia działalności. Pracowali też z kartą pracy nr 9,10- gdzie sprawdzali swoje umiejętności komunikacyjne-jak się komunikujemy i jak postrzegają nas inni? Pracowali nad działalnością firmy rozwijali stronę www i tworzyli projekty 3d.


11. W styczniu wszystkie Firemki działały zgodnie z planem.

Firemka nr 52 „Diamonds” – Kolejny okres funkcjonowania miniprzedsiębiorstwa oparty został na działalności pracownika HR. Zatrudnienie pracowników oraz koszty związane z wynagrodzeniem wpływające na zrozumienie wynagrodzenia netto, brutto i brutto – brutto stanowiły podstawę dla optymalizacji kadry. Uczniowie poznali wszystkie obciążenia związane ze składkami ZUS jak również opodatkowaniem. W końcowym etapie podejmowali decyzję związaną z dostosowaniem zarówno ilości zatrudnionych pracowników jak również formami cywilno-prawnymi.

Firemka nr 55 „Kogucik BUD” – W styczniu odbyły się dwa spotkani miniprzedsiębiorstwa „Kogucik-Bud” na których ustalono wspólne cele jakie chce osiągnąć Firemka. Rozdzielono zadania oraz wybrano najważniejsze z nich jak również skupiono uwagę, które z zadań można realizować wspólnie aby osiągnąć zamierzone cele. Przystąpiono do dokonania zakupów na działalność miniprzedsiębiorstwa.

Firemka nr 57 „My Hair” – Podczas spotkań miniprzedsiębiorstwa uczniowie pracowali z kartą pracy nr 1, 2 i 3 z modułu 3- biegłość finansowa przedsiębiorcy -na podstawie których poznali podstawowe pojęcia tj.: -koszty stałe i koszty zmienne, zysk/marża -klient, popyt, konkurencja, podatek itp. Ustalili także, ile pieniędzy potrzebuję? na co ich potrzebuję? Dokonywali też zabiegów fryzjerskich.

Firemka nr 58 „Firma IT” – Podczas spotkań miniprzedsiębiorstwa uczniowie zapoznali się z pojęciem “biegłość finansowa przedsiębiorcy” -na podstawie których poznali podstawowe pojęcia tj.:
– koszty stałe i koszty zmienne, zysk/marża
– klient, popyt, konkurencja, podatek itp.-
– ustalili jakie materiały można używać aby obniżyć koszty produkcji
– wykonywali prace zlecone przez naszych uczniów jaki na zlecenie dyrekcji szkoły


12. W miesiącu lutym wszystkie Firemki działały zgodnie z planem

Firemka nr 52 „Diamonds” – Praca w okresie miesiąca luty dotyczyła w szczególności kampanii reklamowej ale również analizy rynku i analizy podmiotów o podobnej specyfice funkcjonowania na nim. Uczniowie weryfikowali słabe i mocne strony wynikające z samego podmiotu jak i zagrożenia stwarzane na przestrzeni lat. Weryfikowano również elastyczność przedsiębiorstw w stosunku do zachodzących zmian. Cały okres oparty był przede wszystkim na bieżącej działalności podmiotu by uświadomić “pracownikom” iż najistotniejsza jest ciągłość działalności i płynność finansowa.

Firemka nr 54 „DecorFlor” – W miesiącu lutym 2019 roku uczestnicy miniprzesiębiorstwa „DekorFlor“ analizowali karty pracy skupiając uwagę na biznesplan czyli analizę SWOT oceniając zewnętrzne i wewnętrzne czynniki przedsiębiorstwa. Zajmowali sie również planem finansowym związanym z dochodami i wydatkami firmy. Pozwoliło to młodym przedsiębiorcom ustalić czy działalność będzie przynosiła dochody, będzie zrównoważona, czy będzie przynosiła straty.

Firemka nr 55 „Kogucik BUD” – Miniprzedsiębiorstwo „Kogucik-Bud” spotkało się obradach, podczas którego uczestnicy ustalili zasoby początkowe firmy, w jaki sposób można zaoszczędzić w podczas „rozwijania” się firmy. Zasięgnięto informacji odnośnie pozyskania środków finansowych na rozwój działalności. Dokonano zakupów na działalność miniprzedsiębiorstwa.

Firemka nr 57 „My Hair” – Podczas spotkań miniprzedsiębiorstwa uczniowie pracowali z kartą pracy nr 3,4. Uczniowie podczas spotkań zapoznali się z pojęciem biegłości finansowej przedsiębiorcy oraz poznali podstawowe pojęcia związane z:
– Finansowaniem ze środków własnych i zewnętrznych
– Różnicą pomiędzy ubezpieczeniem społecznym a ubezpieczeniem zdrowotnym
-Pensją brutto
-Pracownikiem a Pracodawcą
Dodatkowo też świadczyli usługi fryzjerskie.

Firemka nr 58 „Firma IT” – Uczniowie podczas spotkań zapoznali się z pojęciem biegłości finansowej przedsiębiorcy oraz poznali podstawowe pojęcia związane z:
– Finansowaniem ze środków własnych i zewnętrznych
– Różnicą pomiędzy ubezpieczeniem społecznym a ubezpieczeniem zdrowotnym
-Pensją brutto
-Pracownikiem a Pracodawcą
Opracowali też projekty stron WWW i modele 3d.


W miesiącu marcu wszystkie Firemki działały zgodnie z planem.

Firemka nr 52 „Diamonds” – W marcu uczniowie pracowali w dwóch obszarach. Pierwszy poświęcony został tworzeniu biznesplanu, jego weryfikacji ale również dostosowania do wymogów banków i Powiatowego Urzędu Pracy. Działalność ta dotyczyła analizy wszystkich wskaźników finansowych związanych z rentownością ale również analizą SWOT i macierzą BCG. Drugi obszar poświęcony był nauce określającą osobowość prawną i fizyczną oraz identyfikację podmiotów z I, II i III sektora, które mogą prowadzić działalność gospodarczą.

Firemka nr 54 „DecorFlor” – w marcu uczniowie zapoznali się z podstawami prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania finansami. Dodatkowo pogłębili wiedzę w jaki sposób tworzyć i rozwijać przyjazne środowisko pracy. Młodzi przedsiębiorcy omówili także techniki komunikacyjne.

Firemka nr 55 „Kogucik BUD” – Na spotkaniu miniprzedsiębiorstwa „Kogucik-Bud” omówiono kartę pracy z dni mentorskich. Przeanalizowano zawarte w niej materiały, a mianowicie: zwrócono uwagę na sposób w jakiej formie można oferować naszą usługę, jak zainteresować klienta aby skorzystał z naszej oferty. Omówiono również sposób zdobycia środków finansowych na rozpoczęcie działalności.

Firemka nr 57 „My Hair” –Podczas spotkań miniprzedsiębiorstwa uczniowie :
– pracowali z kartą pracy nr 4 biegłość finansowa przedsiębiorcy
-zapoznali się z nowym sprzętem fryzjerskim
-świadczyli usługi fryzjerskie z wykorzystaniem nowych środków fryzjerskich

Firemka nr 58 „Firma IT” – Podczas spotkań miniprzedsiębiorstwa uczniowie :
– pracowali z kartą pracy nr 4 biegłość finansowa przedsiębiorcy
– uczniowie zaznajomili się ze sprzętem który został zakupiony do firemki, złożyli drukarkę
3d i uruchomili
-tworzyliśmy projekty, jak i wydruki dla naszych potrzeb i pod zamówienie.
-trwały dalsze prace nad stroną internetową


W miesiącu kwietniu wszystkie Firemki działały zgodnie z planem:

Firemka nr 52 „Diamonds” – Miesiąc kwiecień dla uczniów/pracowników firemki był szczególnie atrakcyjnym okresem. Wartością okazała się praca przy aspektach formalnych ale również lub przede wszystkim udział w targach. W czasie spotkania młodzież prezentowała proces produkcyjny przedsiębiorstwa. Wszystkie etapy produkcji od momentu tworzenia projektu, poprzez działanie urządzeń kończąc na gotowych wyrobach oferowanych klientowi. Wartością okazały się również rozmowy z przedstawicielami branży oraz potencjalnymi klientami. Uczniowie dostrzegli jak wiele odczuć towarzyszyło im w czasie prezentacji własnej firmy i postawienia jej w jak najlepszym świetle w celu sprzedaży produktów. Drugi obszar poświęcony był nauce określającą osobowość prawną i fizyczną oraz identyfikację podmiotów z I, II i III sektora, które mogą prowadzić działalność gospodarczą.

Firemka nr 54 „DecorFlor” – W miesiącu kwietniu 2019 roku uczestnicy miniprzesiębiorstwa „DekorFlor“ analizowali karty pracy zdobywając przy tym informacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej tj. odpowiedniego zarządzania czasem, biegłości finansowej przedsiębiorcy skupiając przy tym uwagę na cenę i podatki. Zapoznawali się z pojęciami przy ustalaniu kosztów i zapewnieniu dostatecznych dochodów państwa przez odprowadzanie podatków.

Firemka nr 55 „Kogucik BUD” – 3 kwietnia 2019 odbyło się spotkanie miniprzedsiębiorstwa „Kogucik-Bud” na którym omówiono dwie karty pracy. Przeanalizowano zawarte w niej materiały, a mianowicie: zwrócono uwagę w jaki sposób należy ustalić właściwą cenę za usługi oraz jakie podatki obowiązują przy świadczeniu usług. Przygotowano również ulotki reklamowe firemki na Targi Firemek w Lubaniu (2 Dzień mentorski)

Firemka nr 57 „My Hair” –Podczas spotkań miniprzedsiębiorstwa uczniowie :
-przygotowywali się do 2 Dnia Mentorskiego
-świadczyli usługi fryzjerskie z wykorzystaniem nowych środków fryzjerskich
-uczestniczyli w 2 Dniu Mentorskim w Lubaniu

Firemka nr 58 „Firma IT” – Podczas spotkań miniprzedsiębiorstwa uczniowie :
– przygotowywali się do 2 Dnia Mentorskiego
– uczniowie tworzyli projekty 3d i wydruki na zlecenie, a także opracowali stronę internetową
– uczestniczyli w 2 Dniu Mentorskim w Lubaniu


W miesiącu maju wszystkie Firemki działały zgodnie z planem.

Firemka nr 52 „Diamonds” – W maju uczniowie pracowali nad handlem międzynarodowym i podstawowymi pojęciami typu cło, embargo oraz kontyngent. Wszyscy dostrzegli iż wiedza prawna jest trudnym zagadnieniem jednak jej brak nie daje możliwości prowadzenia firmy. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów co w efekcie wprowadziło dobrą zabawę dla uczniów.

Firemka nr 54 „DecorFlor” – W miesiącu maju 2019 roku uczestnicy miniprzedsębiorstwa „DekorFlor“ analizowali karty pracy związane przede wszystkim z podstawowymi informacjami dotyczącymi handlu zagranicznego. Dyskutowali w jaki sposób produkować produkt ponosząc przy tym niższe koszty niż inny kraj np. W jaki sposób sprowadzać materiał z jakiegoś państwa?, Co mógłbym ja zaoferować za granicą?, Jakie przewagi będę miał w handlu z innym państwem, a co będzie dla mnie przeszkodą? Poza tym omawiali specyfikę i trudności handlu zagranicznego. Dyskusja objęła język, barierę prawną, eksport i import towarów oraz kursy walut. Uczestnicy projektu przygotowali, również nowe miejsca do posadzenia roślin dzięki produktom zakupionym w ramach projektu.

Firemka nr 55 „Kogucik BUD” – Na spotkaniu miniprzedsiębiorstwa „Kogucik-Bud” omówiono karty pracy. Przeanalizowano zawarte w nich materiały. Wykonano podstawowy remont pomieszczenia przy użyciu sprzętu i materiału zakupionego z projektu. Zagruntowano i pomalowano ściany oraz przygotowano podłoża pod dalszy remont.

Firemka nr 57 „My Hair” –Podczas spotkań miniprzedsiębiorstwa uczniowie :
– uczestniczyli w testach sprawdzających wiedzę o przedsiębiorczości
– świadczyli usługi fryzjerskie z wykorzystaniem nowych środków fryzjerskich
– pracowali z kartą 20 i 21

Firemka nr 58 „Firma IT” – Podczas spotkań miniprzedsiębiorstwa uczniowie:
– Pracowali z kartą 20 i 21
– uczniowie tworzyli projekty 3d i wydruki na zlecenie, opracowywali plakat na “święto absolwenta”
– uczestniczyli w testach sprawdzających wiedzę o przedsiębiorczości


W miesiącu czerwcu wszystkie Firemki działały zgodnie z planem.

Firemka nr 52 „Diamonds” – Ostatni okres pracy przedsiębiorstwa Diamonds był różnie odbierany. Dla niektórych uczniów był to czas kontynuacji pracy, dla innych czas podsumowania jednak wyłoniła się grupa postrzegająca działanie jako koniec ich twórczości. To te osoby były najbardziej zaangażowane w tworzenie podmiotu, jego funkcjonowanie ale również promocję. Zaczęto utożsamiać się z firemką nawet poza jej klasycznym funkcjonowaniem. Finał przedsięwzięcia to również ewaluacja i rozdanie certyfikatów. Uczniowie podsumowując działanie wnieśli swoje uwagi ale przede wszystkim stwierdzili iż to było dla nich wyzwaniem.

Firemka nr 54 „DecorFlor” – W miesiącu czerwcu 2019 roku uczestnicy miniprzedsębiorstwa „DekorFlor“ analizowali  karty pracy  ale przede wszystkim koncentowali uwagę na zagospodarowaniu zieleni nowo pozyskanymi produktami w ramach projektu tj. roślinami. Piękne byliny, krzewy i drzewa doskonale skomponowały się wokół placówki m.in. zostały posadzone: żurawki, irysy, floksy, funkie, nachyłki, suchodrzewy, laurowiśnie, złotokapy, magnolie i inne. Najistotniejszym elementem zajęć okazały się właśnie prace na świeżym powietrzu, pozwoliły młodym przedsiębiorcom na tworzenie jeszcze  efektywniejszych kompozycji ogrodowych z roślin.  Nowa roślinność  udoskonaliła nowe kompozycje tworzone z ich elementów np. piękna barwa liści perukowca czy doskonała faktura pędów wierzby pozwala na aranżowanie wnętrz  roślinnością.

Firemka nr 55 „Kogucik BUD” – W czerwcu odbyły się trzy spotkania miniprzedsiębiorstwa „Kogucik-Bud” na których omówiono karty pracy, oraz sprawdzili swoją zdobytą wiedzę pisząc test na podsumowanie projektu. Podczas ostatniego spotkania uczestnicy miniprzedsiębiorstwa zakończyli swoją działalność i otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie „Wspólna droga  na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”.

Firemka nr 57 „My Hair” –Podczas spotkań miniprzedsiębiorstwa uczniowie:
– świadczyli usługi fryzjerskie z wykorzystaniem nowych środków fryzjerskich
– pracowali z kartą 21,22,23
– podsumowali i zakończyli pracę miniprzedsiębiorstwa
– odebrali certyfikaty uczestnictwa w projekcie

 Firemka nr 58 „Firma IT” –  Podczas spotkań miniprzedsiębiorstwa uczniowie:
– pracowali z kartą nr 20, 23,

– uczniowie tworzyli projekty 3d i testowali drukarkę.

– uczniowie tworzyli plakaty i wydruki na zlecenie,

Podsumowanie działalności miniprzedsiębiorstwa zakończyło się rozdaniem certyfikatów.


Wrzesień 2019

Firma Nr 56 „Zdrowy Styl Życia”

W pierwszy miesiącu istnienia naszej firmy przeprowadzono rekrutację uczniów, którzy wykazali zainteresowanie tematyką zdrowego żywienia. Na pierwszy spotkaniu mikroprzedsiębiorstwa ustalono zakres naszej działalności oraz ewentualną grupę naszych klientów. Drugie spotkanie  dotyczyło wyboru sprzętu  niezbędnego do realizacji zaplanowanych działań oraz produktów spożywczych, z których sporządzać będziemy zdrowe posiłki. Uczestnicy  określili również jak będzie wyglądała realizacja zadań i kto będzie za co odpowiedzialny.

Firma Nr 60 „Firma projektowa”

W miesiącu wrzesień Firma projektowa rozpoczęła swą działalność: zrekrutowano uczestników, omówiono zasady funkcjonowania miniprzedsiębiorstwa.  W szkole zostały rozdane ulotki dotyczące realizowanego projektu. Na drzwiach budynku warsztatów i klas, gdzie odbywają się zajęcia w ramach działalności Firmy projektowej zostały powieszone plakaty.

Firma Nr 59 „Firma reklamowa”

W Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni w miesiącu wrzesień rozpoczęła działalnośc Firma reklamowa. Przeprowadzono nabór uczestników, którzy wezmą udział w projekcie.  Podczas spotkania z uczniami którzy zakwalifikowali się do uczestnictwa w  projekie  omówiono zasady funkcjonowania miniprzedsiębiorstwa. Uczniowie zapoznali się ze strukturą miniprzedsiębiorstwa, poznali podstawy tworzenia i składniki biznesplanu.

Firma Nr 53 „Firma 3D”

W Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu ruszył projekt w partnerstwie polsko-czeskim Firemki – Firna 3d. Przeprowadzono rekrutację uczestników. Przygotowano materiały dla uczniów biorących udział w projekcie niezbędne do realizacji projektu. Działanie kierowane do uczniów w celu promocji prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uczniowie w ramach przedsięwzięcia wykonywać będą projekty graficzne 3D. Dzięki podjętej inicjatywie uczniowie mają możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych, a szkoła doposażyć pracownie o sprzęt adekwatny do funkcjonującego w środowisku gospodarczym. 

Firma Nr 51 „Firma CFA”

W miesiącu wrzesień rozpoczęto działalność Firmy CFA  tj. przeprowadzono rekrutację uczestników, przygotowano materiały dla uczniów niezbędne do realizacji projektu. Miniprzedsiębiorstwo będzie zajmować się diagnostyką i naprawą komputerów stacjonarnych. Instalacją systemów operacyjnych. Instalacją  i konfiguracją sieci komputerowych.

Unia Europejska Banner