Od 2010 roku istnieje umowa partnerska pomiędzy powiatami Görlitz i Zgorzelec, która w niedalekiej przyszłości ma być zaktualizowana. W ciągu ostatnich 11 lat zrealizowano wiele projektów transgranicznych na podstawie umowy partnerskiej. Początkiem naszej obecnej inicjatywy na rzecz skoordynowanego rozwoju ładu przestrzennego w niemiecko-polsko-czeskim obszarze powiązań był mały projekt „ONE (Odra-Nysa-Łaba) - Konwent - Trzy kraje - jedna przyszłość”, który mógł...
11.07.2022
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 13:33
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner