Informujemy, że dnia 15.06.2022 r., Powiat Zgorzelecki otrzymał wstępne promesy na następujące zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja 2): "Przebudowa drogi powiatowej nr 2486D relacji Radzimów - Platerówka (do granicy powiatu)" -  wartość promesy: 4.647.007,65 PLN  - co stanowi 95% wartości szacowanej inwestycji. "Budowa Domu Pomocy Społecznej "Jędrek" wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni –...
15.06.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:46
Czytaj więcej
Dzisiaj (02.06.2022 r.) Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński oraz Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz podpisali umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa boiska wraz z siłownią zewnętrzną i placem zabaw dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu”. Roboty budowlane obejmują budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią; siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw z nawierzchni bezpiecznej. Obiekt służyć będzie podopiecznym...
2.06.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 15:00
Czytaj więcej
Powiat Zgorzelecki zakończył wydatkowanie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach naborów ogłaszanych przez Prezesa Rady Ministrów W ramach I naboru, w których środki przydzielane były według algorytmu – Powiat Zgorzelecki otrzymał kwotę 1 036 722,00 zł Środki przeznaczono na następujące inwestycje: Wymiana dźwigu osobowego wraz z dostosowaniem szybu i zasilania w Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka”Dofinansowanie 135 540,00...
23.03.2022
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 12:36
Czytaj więcej
Dzisiaj 18 marca br. w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik na odcinku 2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+332,00 – etap II ”. Powiat Zgorzelecki reprezentowali Starosta – Artur Bieliński oraz Wicestarosta – Mirosław Fiedorowicz. Wartość zadania inwestycyjnego wynosi  2 551 669,44 zł. Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane w...
18.03.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 15:27
Czytaj więcej
Dzisiaj (18.03.2022 r.) odbyło się podpisanie umowy na realizację robót budowlanych w ramach zadania „Budowa Domu Pomocy Społecznej "Jędrek" wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni – Etap I”.Projekt obejmuje kompleksową budowę energooszczędnego obiektu przeznaczonego dla 70 niemogących samodzielnie funkcjonować podopiecznych. Zadanie to jest od wielu lat priorytetowe dla Powiatu Zgorzeleckiego. W ramach etapu I planowana jest budowa zespołu budynków placówki do...
18.03.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 15:07
Czytaj więcej
Powiat Zgorzelecki otrzymał z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 13 062 275 zł z przeznaczeniem na poniższe inwestycje: 1. Budowa boiska wraz z siłownią zewnętrzną i placem zabaw dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu - 450 000,00 zł 2. Budowa Domu Pomocy Społecznej "Jędrek" wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni – Etap I - 10 000 000,00 zł 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D...
23.02.2022
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 12:52
Czytaj więcej
Dzisiaj (22.12.2021) dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś - Pokrzywnik na odcinku 2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+332,00 - etap I. Zadanie obejmowało odcinek o długości 1355 mb. W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia drogi z poszerzeniem jezdni i ujednoliceniem szerokości na całym odcinku objętym zadaniem. Dla podniesienia bezpieczeństwa wybudowany został...
22.12.2021
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 15:13
Czytaj więcej
30.11.2021 r. dokonano odbioru przebudowywanej pochylni i strefy wejściowej przed budynkiem numer 8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. W ramach przebudowy dostosowano pochylnię, schody i plac wejściowy do obowiązujących przepisów oraz wymieniono zniszczoną ławkę. Dzięki zrealizowanej inwestycji interesanci, w tym szczególnie osoby z niepełnosprawnościami będą mieli ułatwiony i bezpieczny dostęp do usług świadczonych w budynku. W budynku tym znajdują się m. in....
6.12.2021
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:29
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner
X