W dniu 16.01.2024 r. miał miejsce odbiór przebudowanej pochylni wraz z dostosowaniem strefy wejściowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu. W ramach przebudowy dokonano rozbiórki istniejącej pochylni, zbudowano od podstaw nową, oraz przeprowadzono kompleksowy remont schodów, tym samym przystosowując wspomniane urządzenia budowlane do obowiązujących przepisów. Ponadto, w ramach realizacji robót przy strefie wejściowej...
25.04.2024
Redaktor: BP
Godzina dodania: 12:54
Czytaj więcej
18 marca 2024 roku miał miejsce odbiór fabrycznie nowego samochodu osobowego typu „mikrobus” dedykowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, który zostanie przekazany na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu. Niepełnosprawność często wiąże się z koniecznością odpowiedniego dostosowania przestrzeni życiowej oraz zniwelowaniem ograniczeń związanych z problemami z mobilnością, tym samym nowy mikrobus będzie kluczowym narzędziem w likwidacji...
26.03.2024
Redaktor: Monika Pecov
Godzina dodania: 13:13
Czytaj więcej
Dzisiaj (19.03.2024) w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu - Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński wraz z wicestarostą Mirosławem Fiedorowiczem, podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2363D w miejscowości Porajów od km 1+613 do km 2+566 – ETAP I od km 1+613 do km 2+341”. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi na odcinku ok 728 mb na terenie miejscowości Porajów oraz przebudowane zostanie istniejące odwodnienie drogi....
19.03.2024
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 13:52
Czytaj więcej
Informujemy, że dnia 20.09.2023 r., Powiat Zgorzelecki otrzymał wstępną promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja szósta – PGR) na zadanie pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2405D ul. Łużycka w miejscowości Ruszów” Wartość promesy inwestycyjnej wynosi 2 000 000,00 PLN, co stanowi 98 % szacowanej wartości...
Czytaj więcej
Informujemy, że dnia 11.10.2023 r., Powiat Zgorzelecki otrzymał wstępne promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja ósma) na następujące zadania: 1.    „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym oraz auli w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu”, dla którego wartość promesy inwestycyjnej wynosi 1 800 000,00 PLN, co stanowi 90 % szacowanej wartości...
Czytaj więcej
Powiat pozyskał wstępną promesę na Zadanie pn.  „Rozwój Elektronicznych Usług Geodezyjnych dla gmin popegeerowskich z terenu Powiatu Zgorzeleckiego”. Wartość promesy inwestycyjnej wynosi 1.953.630,00 zł co stanowi 98 % szacowanej wartości zadania. Projekt ma na celu podniesienie poziomu świadczonych e-usług geodezyjnych dla gmin popegeerowskich z terenu Powiatu Zgorzeleckiego. Adresatami przedsięwzięcia będą m.in. wykonawcy prac geodezyjnych, przedsiębiorcy,...
Czytaj więcej
Zakończenie przebudowy drogi powiatowej nr 2486D relacji Radzimów – Platerówka (do granicy powiatu) – na realizację zadania Powiat Zgorzelecki pozyskał promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 546 798,26 zł  – co stanowi 95% wartości inwestycji....
Czytaj więcej
Rząd ogłosił wyniki VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (RPIS). Powiat Zgorzelecki otrzymał 10 mln zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego bloku operacyjnego w szpitalu oraz 1,8 mln zł na modernizację hali sportowej oraz auli w Zespole Szkól Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu. Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce....
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner