Odbiór przebudowanej pochylni wraz z dostosowaniem strefy wejściowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSZiL w Zgorzelcu
Odbiór przebudowanej pochylni wraz z dostosowaniem strefy wejściowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSZiL  w Zgorzelcu
Kategoria: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
25.04.2024
Godz: 12:54
Redaktor: BP BP
Drukuj

W dniu 16.01.2024 r. miał miejsce odbiór przebudowanej pochylni wraz z dostosowaniem strefy wejściowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu.

W ramach przebudowy dokonano rozbiórki istniejącej pochylni, zbudowano od podstaw nową, oraz przeprowadzono kompleksowy remont schodów, tym samym przystosowując wspomniane urządzenia budowlane do obowiązujących przepisów. Ponadto, w ramach realizacji robót przy strefie wejściowej do budynku wymieniono istniejącą stolarkę zewnętrzną.

Realizacja inwestycji umożliwia łatwy i bezpieczny dostęp osób niepełnosprawnych do usług świadczonych m.in. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu.

Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.

Łączny koszt robót budowlanych wyniósł kwotę 210 305,97 zł, w tym kwota dofinansowania wyniosła 51 629,77 zł.

Unia Europejska Banner