W dniu 22 kwietnia 2024 roku pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Powiatem Zgorzeleckim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do...
23.04.2024
Redaktor: BP
Godzina dodania: 08:55
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner