Powiat Zgorzelecki informuje, że została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr CZ.11.01.01/00/22_001/0000011 „Transgraniczna wymiana informacji o zagrożeniach PL-CZ” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Czechy - Polska 2021 – 2027,  Priorytet 1 – Zintegrowany system ratownictwa i środowisko, cel 1.1 - Większa gotowość i transgraniczna zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i...
14.06.2024
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 09:39
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner