Informujemy, że dnia 20.09.2023 r., Powiat Zgorzelecki otrzymał wstępną promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja szósta – PGR) na zadanie pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2405D ul. Łużycka w miejscowości Ruszów” Wartość promesy inwestycyjnej wynosi 2 000 000,00 PLN, co stanowi 98 % szacowanej wartości...
Czytaj więcej
Informujemy, że dnia 11.10.2023 r., Powiat Zgorzelecki otrzymał wstępne promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja ósma) na następujące zadania: 1.    „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym oraz auli w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu”, dla którego wartość promesy inwestycyjnej wynosi 1 800 000,00 PLN, co stanowi 90 % szacowanej wartości...
Czytaj więcej
Powiat pozyskał wstępną promesę na Zadanie pn.  „Rozwój Elektronicznych Usług Geodezyjnych dla gmin popegeerowskich z terenu Powiatu Zgorzeleckiego”. Wartość promesy inwestycyjnej wynosi 1.953.630,00 zł co stanowi 98 % szacowanej wartości zadania. Projekt ma na celu podniesienie poziomu świadczonych e-usług geodezyjnych dla gmin popegeerowskich z terenu Powiatu Zgorzeleckiego. Adresatami przedsięwzięcia będą m.in. wykonawcy prac geodezyjnych, przedsiębiorcy,...
Czytaj więcej
Zakończenie przebudowy drogi powiatowej nr 2486D relacji Radzimów – Platerówka (do granicy powiatu) – na realizację zadania Powiat Zgorzelecki pozyskał promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 546 798,26 zł  – co stanowi 95% wartości inwestycji....
Czytaj więcej
Rząd ogłosił wyniki VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (RPIS). Powiat Zgorzelecki otrzymał 10 mln zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego bloku operacyjnego w szpitalu oraz 1,8 mln zł na modernizację hali sportowej oraz auli w Zespole Szkól Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu. Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce....
Czytaj więcej
Rząd ogłosił wyniki 2 edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Powiat Zgorzelecki w ramach naboru 2 edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymał 1 200 000,00 zł na wymianę dachu Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu. Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się w ten sposób do ochrony obiektów przed degradacją i niszczeniem....
Czytaj więcej
W piątek, 12.05.2023 r. Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński oraz Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz podpisali umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania „Budowa Domu Pomocy Społecznej “Jędrek” wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni – Etap II wraz z drogą dojazdową”. Wykonawcą robót podobnie jak przy realizacji etapu I inwestycji będzie firma „BEST-BUD” Spółka Jawna Tomasz i Stanisław Bernolak z Pisarzowic, a wartość umowy na realizację...
Czytaj więcej
Wczoraj (07.11.2022) w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński wraz z Wicestarostą Mirosławem Fiedorowiczem i Wójtem Gminy Sulików Robertem Starzyńskim, podpisali wspólne porozumienie w sprawie realizacji inwestycji na drodze powiatowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2486D relacji Radzimów – Platerówka (do granicy powiatu)” na odcinku 2730 mb. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach zadania wykonana...
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner