Kontakt
DRUKUJ

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu


Numery rachunków bankowych – Bank Millennium S.A.
Opłaty geodezyjne 79 1160 2202 0000 0001 7458 7451
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, umowy najmu, dzierżawy 24 1160 2202 0000 0001 7458 6598
Opłaty komunikacyjne i ewidencyjne, opłaty za dzienniki budowy, opłaty za kartę wędkarską 93 1160 2202 0000 0001 7458 7393
UWAGA!
OPŁATĘ SKARBOWĄ NALEŻY UISZCZAĆ NA KONTO URZĘDU MIASTA W ZGORZELCU 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360

 

ADRES SKRZYNKI E-PUAP:  /98sko76fh1/SkrytkaESP

Unia Europejska Banner