Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“ CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207 realizowany przez partnera projektu Powiat Zgorzelecki w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w terminie 01.08.2020 r. – 31.07.2022 r. Partnerem Wiodącym projektu jest Okresní hospodářská komora Liberec https://ohkliberec.cz/projekty/kompetence-4-0/ Partnerami projektu są: Powiat Zgorzelecki, Powiat Lwówecki, Powiat Lubański, Česká lesnická akademie Trutnov – střední...
12.07.2022
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 07:36
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie ma czerwcowych zajęciach wybierali tematy interesujące ich, zwłaszcza w związku z możliwością podjęcia pracy na wakacjach-wymaganiami pracodawców, swoimi kompetencjami na rynku pracy, także tymi nabytymi i rozwiniętymi w czasie projektu Kompetencje 4.0. Rozwiązywali różne testy psychologiczne i testy osobowościowe. Oceniali rynek pracy dla animatora, pracownika firmy eventowej.  Jeszcze raz dokonali analizy SWOT pod...
11.07.2022
Redaktor: Monika Pecov
Godzina dodania: 15:26
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie podczas majowych zajęć dowiedzieli się, jak będzie wyglądał rynek i rynek pracy w okresie 4 Rewolucji przemysłowej, poznali zawody, które są najbardziej zagrożone w wyniku cyfryzacji, jak zmiany demograficzne wpłyną na rynek pracy. Zajmowali  się kompetencjami, które są niezbędne do poradzenia sobie z tymi zmianami zaistniałymi w wyniku Przemysłu 4.0. Trenowali umiejętności komunikacyjne, zarządzanie czasem itp....
9.06.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 10:34
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie kwietniowych zajęć poznawali zasady dobrej prezentacji, która jest potrzebna zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Zajmowali się komunikacją werbalną i niewerbalną, (auto)prezentacją podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz pojęciami takimi jak retoryka i dress code. Korzystali również z materiałów internetowych wskazanych w kartach pracy i pracowni multimedialnej. Przygotowywali się również do ratingu swojej...
18.05.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:11
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie marcowych zajęć omówili czym jest etyka zawodowa, handlowa i pracownicza, poznali historię założyciela firmy Bata, zapoznali się z przykładami kodeksu etycznego dla przedsiębiorcy. Poznali, czym jest kultura firmowa, kultura organizacyjna, jakie są jej cele i na co wpływa, jakie są jej podstawowe przykłady w firmie. Dowiedzieli się, jakie są podstawowe zasady prowadzenia spotkań biznesowych.Na kolejnych zajęciach...
7.04.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:30
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie lutowych zajęć omówili czym jest handel zagraniczny, jakie jest jego znaczenie, czym jest eksport i import, czym jest cło i na czym polega specyfika handlu zagranicznego oraz transgranicznego. Dowiedzieli się, na czym polega polsko-czeski transgraniczny rynek pracy i mobilność zawodowa pracowników, poznawali materiały załączone pod wskazanymi linkami dotyczące tematu. Dzielili się doświadczeniem z zakresu tego...
11.03.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 09:14
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” Uczniowie w trakcie styczniowych zajęć omówili nowoczesne technologie komunikacyjne, dzielili się doświadczeniem z zakresu tego tematu także w związku z kształceniem na odległość. Poznali możliwości wykorzystania technologii komputerowych i cyfrowych w różnych branżach, zalety i wady tych zastosowań. Uczniowie w trakcie zajęć zapoznali się z tematem  płynności finansowej oraz tym jak zarządzać budżetem firmy. Poznali...
2.02.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:03
Czytaj więcej
Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa” W grudniu uczniowie pracowali nad przygotowaniem do ratingu,  brali w nim udział. Grupa obejrzała wybrane prezentacje i oceniała je. Omówiono również tematy związane z grafiką komputerowąi używaniem social mediów w marketingu. Zostały również odebrane pomoce do prowadzenia firmy eventowej. Fikcyjna firma nr 30 „Firma informatyczno/reklamowa” Uczniowie na grudniowych zajęciach przygotowywali się do ratingu, poznawali...
11.01.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 11:00
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner