Raport marzec 2022
Raport marzec 2022
Kategoria: Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“ 2021 / 2022
7.04.2022
Godz: 14:30
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa”

Uczniowie w trakcie marcowych zajęć omówili czym jest etyka zawodowa, handlowa i pracownicza, poznali historię założyciela firmy Bata, zapoznali się z przykładami kodeksu etycznego dla przedsiębiorcy. Poznali, czym jest kultura firmowa, kultura organizacyjna, jakie są jej cele i na co wpływa, jakie są jej podstawowe przykłady w firmie. Dowiedzieli się, jakie są podstawowe zasady prowadzenia spotkań biznesowych.
Na kolejnych zajęciach zajmowali się cyfrowym profilem pracownika, przedsiębiorcy, firmy. Korzystali z materiałów internetowych wskazanych w kartach pracy. Przygotowywali również swoją firmę do ratingu.

Fikcyjna firma nr 30 „Firma informatyczno/reklamowa”

Na marcowych zajęciach uczniowie poznali co to jest kodeks etyczny i jak oddziałuje na zyski w firmie. Nieetyczne zachowanie wpływa na całą firmę nie tylko na zyski ale może również skutkować sankcjami karnymi. Zastanawialiśmy się jak nasza firma ma być postrzegana na zewnątrz, tak aby zachęcała potencjalnych klientów, jak i również przyciągała pracowników. Poznaliśmy jak w dzisiejszej czasach przedstawia się profil cyfrowy pracownika.

Fikcyjna firma nr 33 „CNC Box”

W ostatnim marcowym okresie uczniowie podzieli się na 2 grupy. Jedna z nich poświęciła czas na instalację frezarki CNC. Zadanie to okazało się niezwykle skomplikowane pod względem ustawienia parametrów sterowania. Druga grupa skupiona była na działaniach projektowych. Przygotowanie grafiki pod ploter i drukarkę to podstawowe czynności realizowane w trakcie funkcjonowania podmiotu.

Fikcyjna firma nr 34 „TRIP”

W marcu podczas zajęć w pracowni multimedialnej uczniowie zapoznawali się z technologiami komputerowymi i cyfrowymi w zawodach, rozbudowywali bazę danych w programie rezerwacyjnym MerlinX. Przygotowywali się do rozmowy kwalifikacyjnej poprzez tworzenie własnej autoprezentacji i jej przedstawienie oraz tworzyli profil firmy na Linkedin.

Fikcyjna firma nr 35 „Emilka-Bud”

Podczas marcowych zajęć uczniowie przy wykorzystaniu sprzętu multimedialnego zapoznali się z zagadnieniami handlu transgranicznego. Ponadto omawiali tematy: Mobilność pracowników jako obywatel kraju, który jest częścią UE, uznawanie kwalifikacji i wykształcenia w UE. Ponadto opracowano etykę dla fikcyjnej firmy.

Unia Europejska Banner