Powiat Zgorzelecki zakończył wydatkowanie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach naborów ogłaszanych przez Prezesa Rady Ministrów W ramach I naboru, w których środki przydzielane były według algorytmu – Powiat Zgorzelecki otrzymał kwotę 1 036 722,00 zł Środki przeznaczono na następujące inwestycje: 1. Modernizacja instalacji ziemnej i cieplej wody użytkowej oraz kanalizacji wraz z niezbędnym remontem pomieszczeń Poradni POZ przy...
14.01.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 10:17
Czytaj więcej
30.11.2021 r. dokonano odbioru przebudowywanej pochylni i strefy wejściowej przed budynkiem numer 8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. W ramach przebudowy dostosowano pochylnię, schody i plac wejściowy do obowiązujących przepisów oraz wymieniono zniszczoną ławkę. Dzięki zrealizowanej inwestycji interesanci, w tym szczególnie osoby z niepełnosprawnościami będą mieli ułatwiony i bezpieczny dostęp do usług świadczonych w budynku. W budynku tym znajdują się m. in....
6.12.2021
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:29
Czytaj więcej
Dzisiaj (26.07.2021r.) w Żarskiej Wsi Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz oraz Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj i Z-ca Wójta Marek Wolanin, przekazali wykonawcy plac budowy. Przebudowa obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 2398D w Żarskiej Wsi, o długości 1 355 mb i realizowana jest w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś- Pokrzywnik na odcinku 2847mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km...
26.07.2021
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:34
Czytaj więcej
Dzisiaj (20.07.2021r.) w Studniskach Dolnych Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz oraz Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński, przekazali wykonawcy plac budowy. Remont obejmie odcinek drogi powiatowej nr 2386D relacji Kunów - Studniska Dolne, droga dojazdowa do gruntów rolnych. Remontowany odcinek wynosi 1680 mb. Remont drogi realizowany jest w ramach wspólnego porozumienia z dnia 1 lipca br. sprawie realizacji inwestycji na drodze powiatowej w...
20.07.2021
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 13:54
Czytaj więcej
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wody ciepłej i cyrkulacyjnej w Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu dobiegła końca. Dzięki realizacji inwestycji usunięto niebezpieczeństwo awarii oraz podniesiono efektywność energetyczną obiektu. Modernizacja polegała na wymianie zewnętrznej instalacji grzewczej łączącej kotłownię z pozostałymi budynkami wchodzącymi w skład DPS-u „Jutrzenka”. Była ona konieczna ze względu na zły stan istniejącej...
19.01.2021
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 15:13
Czytaj więcej
Kolejny etap poprawy warunków życia mieszkańców DPS-ów w powiecie zgorzeleckim dobiegł końca. Urząd Dozoru Technicznego dokonał odbioru już drugiej nowej windy w Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu. Dzięki inwestycji zrealizowanej przez Powiat Zgorzelecki niepełnosprawni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" uzyskali możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacji oraz samodzielnego korzystania ze swojego czasu wolnego. Ponadto nowa winda...
7.12.2020
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 15:06
Czytaj więcej
Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński przekazał na ręce Prezesa Fundacji „Nasze Dzieci” Agnieszki Smolarskiej komputery dla podopiecznych zgorzeleckiej placówki opiekuńczo – wychowawczej w Zgorzelcu. W sumie nasze trzy placówki otrzymały już 18 laptopów oraz środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące. Dzisiaj kolejne 4 komputery trafiły do dzieci, które w związku z obecną sytuacją epidemiczną muszą uczyć się zdalnie. W sumie 119 dzieci...
28.10.2020
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:59
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner
X