Podsumowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Podsumowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Kategoria: Realizacja zadań z funduszy zewnętrznych
14.01.2022
Godz: 10:17
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiat Zgorzelecki zakończył wydatkowanie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach naborów ogłaszanych przez Prezesa Rady Ministrów

W ramach I naboru, w których środki przydzielane były według algorytmu – Powiat Zgorzelecki otrzymał kwotę 1 036 722,00 zł

Środki przeznaczono na następujące inwestycje:

1. Modernizacja instalacji ziemnej i cieplej wody użytkowej oraz kanalizacji wraz z niezbędnym remontem pomieszczeń Poradni POZ przy ul. Broniewskiego w Zgorzelcu.

Dofinansowanie 20 000,00 zł.

2. Wykonanie robót budowlanych – nawierzchni chodnika na terenie WS SP ZOZ przy ul. Rolniczej w Sieniawce.

Dofinansowanie 20 000,00 zł.

3. Wymiana dźwigu osobowego wraz z dostosowaniem szybu i zasilania w Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka”

Dofinansowanie 135 540,00 zł.

4. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wody ciepłej i cyrkulacyjnej w Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Dofinansowanie 141 450,00 zł.

5. Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego”.

Dofinansowanie 99 000,46 zł.

6. Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej obejmującej parter, II piętro i poddasze budynku nr 8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

Dofinansowanie 230 351,92 zł.

7. Poprawa dostępności do usług publicznych – przebudowa pochylni wraz z dostosowaniem strefy wejściowej do potrzeb osób niepełnosprawnych przed budynkiem nr 8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu”.

Dofinansowanie: 24 325,62 zł.

8. Dostawa oprogramowania  dziedzinowego  dla  Powiatu  Zgorzeleckiego wraz z wdrożeniem oraz  przeszkoleniem  pracowników  oraz  dostawa  sprzętu  komputerowego  dla Powiatu Zgorzeleckiego w ramach realizacji projektu pn.: „Dalszy rozwój e-usług w  Powiatach  Lubańskim,  Lwóweckim,  Zgorzeleckim,  Bolesławieckim  i  Gminie Miejskiej Lubań” – Część 2

Dofinansowanie 150 675,00 zł.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania wiaty gospodarczej na budynek gospodarczo-garażowy oraz dokumentacji kosztorysowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

Dofinansowanie 7 000,00 zł.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik na odcinku 2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+332,00 – etap I.

Dofinansowanie 208 379,00 zł.

W ramach III naboru otrzymano wsparcie w kwocie 300 000,00 zł na zakup nowoczesnej centrali wentylacyjnej z filtrami HEPA na salę zabiegową oddziału laryngologii w Wielospecjalistycznym Szpitalu – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

Łącznie Powiat Zgorzelecki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymał 1 336 722,00 zł.

Unia Europejska Banner