Multimedia

Film promujący Powiat Zgorzelecki


Spot promujący powiat zgorzelecki.


Filmy promujące walory przyrodnicze powiatu zgorzeleckiego.

Tropami przyrody cz. 1

Tropami przyrody cz. 2

Tropami przyrody cz. 3

Tropami przyrody cz. 4


Film promujący Zespół Szkół Zawodowych im. Świętej Barbary


Film promujący Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bogatyni

Unia Europejska Banner