Starosta Zgorzelecki

Starosta Zgorzelecki – Artur Bieliński


tel. 75 77 50 690
I piętro w budynku nr 8A

Starosta Zgorzelecki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Starostwa w środy w godzinach od 13.00 do 16.00 po uprzednim umówieniu wizyty

Unia Europejska Banner