W dniu 15 marca 2024 r. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Branżowych Centrów Umiejętności, które powstają bądź już funkcjonują na Dolnym Śląsku, którzy opowiedzieli o stanie realizacji każdego BCU. Z ramienia Powiatu Zgorzeleckiego w spotkaniu uczestniczyły Pani Agnieszka Budych - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa...
18.03.2024
Redaktor: Agnieszka Stręk-Niewola
Godzina dodania: 13:40
Czytaj więcej
Dnia 30 listopada 2023 r. została podpisana umowa dotycząca członkostwa wspierającego pomiędzy Powiatem Zgorzeleckim a Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Oddział Piotrkowski. Wskazana umowa jest następstwem zawartej umowy partnerstwa, która ma na celu wspólną realizację przedsięwzięciapn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu”,tj. przygotowania wykwalifikowanych kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie...
4.12.2023
Redaktor: Agnieszka Stręk-Niewola
Godzina dodania: 11:18
Czytaj więcej
W dniu 21.11.2023 r. Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński oraz Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu”. Wykonawcą robót jest Firma PRBiUT KARBUD Karol Adamczyk, ul. Szwedzka 8/28, 25-135 Kielce.Umowa została zawarta na kwotę 6 842 490,00 złotych brutto. Zadanie realizowane jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i...
1.12.2023
Redaktor: Agnieszka Stręk-Niewola
Godzina dodania: 10:32
Czytaj więcej
Wczoraj (04.09.2023 r.) podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, które odbyło się w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach, Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński oraz Dyrektor ZSP w Zgorzelcu Monika Listwan, otrzymali czek na realizację zadania pn. „Utworzenia i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu” w dziedzinie energetyka. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Czek wręczyła Sekretarz...
5.09.2023
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:32
Czytaj więcej
Ministerstwo Edukacji i Nauki, działając za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, wyłoniło podmioty w drugim naborze w konkursie „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”. Projekt Powiatu Zgorzeleckiego został wybrany do dofinansowania przedsięwzięcia „Utworzenia i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu” w dziedzinie...
16.06.2023
Redaktor: Monika Pecov
Godzina dodania: 15:15
Czytaj więcej
W ramach otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyka w Powiecie Zgorzeleckim w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu", Powiat Zgorzelecki poszukuje partnera do projektu. Poniżej uchwała Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych, ogłoszenie oraz formularz...
1.03.2023
Redaktor: Monika Pecov
Godzina dodania: 15:11
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner