BCU – umowa na roboty budowlane podpisana
BCU – umowa na roboty budowlane podpisana
Kategorie : Aktualności, BCU - Branżowe Centra Umiejętności
1.12.2023
Godz: 10:32
Redaktor: Agnieszka Stręk-Niewola Agnieszka Stręk-Niewola
Drukuj

W dniu 21.11.2023 r. Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński oraz Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu”.

Wykonawcą robót jest Firma PRBiUT KARBUD Karol Adamczyk, ul. Szwedzka 8/28, 25-135 Kielce.
Umowa została zawarta na kwotę 6 842 490,00 złotych brutto.

Zadanie realizowane jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.
Kwota wsparcia wynosi 5 563 000,00 złotych.

Branżowe Centrum Umiejętności utworzone zostanie w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, gdzie powstaną m.in.:

– pracownia szkolenia teoretycznego;

– dwie pracownie komputerowe;

– pracownia maszyn;

– pracownia elektromobilności;

– pracownia instalacji elektrycznych;

– pracownia pomiarowo-montażowa rozdzielnic dla inteligentnych budynków;

– pomieszczenie dla kadry wykładowczej;

– sala demonstracyjna;

– pomieszczenia administracyjne.
Roboty obejmą również zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy strefach wejściowych do BCU.

Unia Europejska Banner