Komisje Rady Powiatu

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Marek Kurzyński

Z-ca Przewodniczącego – Andrzej Weychan

Sekretarz – Artur Bohdanowicz

Członkowie Komisji:

– Adam Balcer

– Ilona Curyło-Dziuba

– Natasza Hładuń


Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta

Przewodnicząca – Natasza Hładuń

Z-ca Przewodniczącego – Ilona Curyło-Dziuba

Członkowie Komisji:

– Artur Bieliński

– Mirosław Fiedorowicz

– Krzysztof Mazurek

– Marek Kurzyński

– Wioleta Popęda

– Krystyna Radzięta

– Artur Tokarczyk

– Anna Wierzbicka-Zawada


Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Ochrony Środowiska

Przewodniczący – Szymon Mikołajczyk

Zastępca Przewodniczącego – Mirosław Fiedorowicz

Członkowie Komisji:

– Mirosław Celuch

– Artur Sienkiewicz

– Małgorzata Sokołowska


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Przewodniczący – Andrzej Weychan

Z-ca Przewodniczącego – Ryszard Droszcz

Członkowie Komisji:

– Adam Balcer

– Artur Bieliński

– Mirosław Celuch

– Marian Matyjasik

– Wiktoria Rataj

– Iwona Szatkowska

– Artur Tokarczyk


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący – Ryszard Droszcz

Z-ca Przewodniczącego – Andrzej Weychan

Członkowie Komisji:

– Adam Balcer

– Natasza Hładuń

– Wioleta Popęda

Unia Europejska Banner