Dyżury Radnych

Dyżury radnych


Przewodnicząca Rady lub Wiceprzewodniczący Rady przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek miesiąca w godz. 15.00-16.00.

Unia Europejska Banner