Dyżury Radnych

Dyżury radnych


Przewodnicząca Rady Małgorzata Sokołowska – pierwszy poniedziałek miesiąca


Wiceprzewodniczący Rady Marian Matyjasik – drugi poniedziałek miesiąca


Wiceprzewodniczący Rady Szymon Mikołajczyk – trzeci poniedziałek miesiąca


godz. 14.30 – 15.30

Unia Europejska Banner
X