Dzisiaj (01.03.2024 r.) Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński oraz Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz podpisali umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków nr 8 i 8A Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu”. Wykonawcą robót będzie firma „BEST-BUD BERNOLAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA” z Pisarzowic. Wartość inwestycji wyniesie 6.606.330,00 zł brutto. Powiat Zgorzelecki jako jedna z pierwszych jednostek samorządu...
1.03.2024
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 15:11
Czytaj więcej
W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu nr FEDS.02.01-IZ.00-0001/23 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków nr 8 i 8a Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu” Powiat Zgorzelecki informuje o możliwości pisemnego zgłaszania do Instytucji Zarządzającej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta - Powiatu Zgorzeleckiego z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Kartą Praw...
Czytaj więcej
W dniu 13 grudnia 2023 roku pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Zgorzeleckim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków nr 8 i 8a Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, nr projektu nr FEDS.02.01-IZ.00-0001/23 w ramach Priorytetu 2. Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 –...
15.12.2023
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 08:15
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner