Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
Kategoria: Poprawa efektywności energetycznej budynków nr 8 i 8a Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
23.01.2024
Godz: 14:26
Redaktor: BP BP
Drukuj

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu nr FEDS.02.01-IZ.00-0001/23 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków nr 8 i 8a Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu” Powiat Zgorzelecki informuje o możliwości pisemnego zgłaszania do Instytucji Zarządzającej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta – Powiatu Zgorzeleckiego z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.
Dane kontaktowe do Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027: Województwo Dolnośląskie, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

Projekt jest dofinasowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027.

Unia Europejska Banner