Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
Kategoria: Poprawa efektywności energetycznej budynków nr 8 i 8a Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
15.12.2023
Godz: 08:15
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz Paweł Paluszkiewicz
Drukuj

W dniu 13 grudnia 2023 roku pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Zgorzeleckim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków nr 8 i 8a Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, nr projektu nr FEDS.02.01-IZ.00-0001/23 w ramach Priorytetu 2. Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków 8 i 8A Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

Cele szczegółowe projektu.:

-głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 8 i 8A Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

-ograniczenie zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej 8 i 8A Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

-likwidacja barier architektonicznych budynku numer 8A Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac poprawiających efektywność energetyczną budynków 8 i 8A Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz likwidacja barier architektonicznych budynku numer 8A Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. W ramach projektu zostaną wykonane prace termomodernizacyjne w budynkach nr 8 i 8a Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, które poprawią  ich termoizolację, co wpłynie korzystnie na oszczędność energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Likwidacja barier architektonicznych w budynku nr 8 poprzez budowę windy poprawi dostępność do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu osobom o szczególnych potrzebach. W wyniku realizacji projektu nastąpi głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna 2 budynków użyteczności publicznej, co doprowadzi do obniżenia kosztów ogrzewania budynków, a tym samym zmiany finansowania zadań własnych powiatu.

Odbiorcami projektu są użytkownicy budynków, mieszkańcy powiatu.

Termin realizacji projektu: 20.04.2023 – 30.10.2025

Całkowita wartość projektu   6.051.641,87 PLN, wydatki kwalifikowalne 6.004.796,28 PLN, dofinansowanie 4.503.597,24 PLN, w tym środki UE 4.203.357,42 PLN, budżet państwa 300.239,82 PLN, środki budżetu powiatu zgorzeleckiego 1.501.199,04 PLN

Projekt jest dofinasowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027

Unia Europejska Banner