Kolejne komputery trafiły do domu dziecka
Kolejne komputery trafiły do domu dziecka
Kategorie : Aktualności, Fundusze zewnętrzne, Realizacja zadań z funduszy zewnętrznych
28.10.2020
Godz: 14:59
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński przekazał na ręce Prezesa Fundacji „Nasze Dzieci” Agnieszki Smolarskiej komputery dla podopiecznych zgorzeleckiej placówki opiekuńczo – wychowawczej w Zgorzelcu. W sumie nasze trzy placówki otrzymały już 18 laptopów oraz środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące. Dzisiaj kolejne 4 komputery trafiły do dzieci, które w związku z obecną sytuacją epidemiczną muszą uczyć się zdalnie.

W sumie 119 dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostało wyposażone w sprzęt komputerowy zakupiony za 344.000 zł. Wszystkie te środki zostały pozyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” zorganizowanego przez MPRiPS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Unia Europejska Banner