Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“
Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“
Kategoria: Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“ 2021 / 2022
12.07.2022
Godz: 07:36
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz Paweł Paluszkiewicz
Drukuj

Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“ CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207 realizowany przez partnera projektu Powiat Zgorzelecki w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w terminie 01.08.2020 r. – 31.07.2022 r.

Partnerem Wiodącym projektu jest Okresní hospodářská komora Liberec https://ohkliberec.cz/projekty/kompetence-4-0/

Partnerami projektu są: Powiat Zgorzelecki, Powiat Lwówecki, Powiat Lubański, Česká lesnická akademie Trutnov – střední a vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola kamenická
a sochařská, Střední průmyslová škola strojni a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodni akademie, Vyšší odborná škola mezinárodniho obchodu a Obchodni akademie, Województwo Dolnośląskie.

Projekt jest realizowany w szkołach zawodowych z terenu powiatu zgorzeleckiego, dla których organem prowadzacym jest Powiat Zgorzelecki:

  1. Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu;
  2. Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu;
  3. Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni.

Projekt jest ukierunkowany na przedsiębiorczość jako kompetencję kluczową dla rynku pracy po obu stronach granicy z wykorzystaniem technologii cyfrowych i narzędzi innowacyjnych.

Koncentruje się na poprawie pozycji absolwentów szkół średnich na rynku pracy, na pograniczu czesko-polskim w związku z koniecznością wzmocnienia nowopowstałych kompetencji spowodowanych pojawieniem się Przemysłu 4.0. W ramach projektu wsparcie otrzyma 1.230 uczniów szkół średnich (592 po stronie czeskiej i 638 po stronie polskiej) i ich nauczycieli. Powstanie 91 fikcyjnych firm szkolnych i 11 pracowni multimedialnych.

Działania projektowe obejmują:

  1. Praktyczną część programu kształcenia dla uczniów – zakładanie i prowadzenie fikcyjnych firm (10 miesięcy w roku szkolnym 2020/2021 i 10 miesięcy w roku szkolnym 2021/2022);
  2. Powstanie pracowni multimedialnych z wykorzystaniem nowych technologii przez uczniów szkół zawodowych, e-learning, nauka języka czeskiego;
  3. Rating fikcyjnych firm – spotkania doradcze w Zgorzelcu, Lwówku, Lubaniu i Libercu.

Udział w projekcie jest bezpłatny, jego koszt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg
V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu Powiatu Zgorzeleckiego.

Unia Europejska Banner