Raport czerwiec 2022r.
Raport czerwiec 2022r.
Kategoria: Projekt pn.: „KOMPETENCJE 4.0/KOMPETENCE 4.0“ 2021 / 2022
11.07.2022
Godz: 15:26
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Fikcyjna firma nr 29 „Firma Eventowa”

Uczniowie ma czerwcowych zajęciach wybierali tematy interesujące ich, zwłaszcza w związku z możliwością podjęcia pracy na wakacjach-wymaganiami pracodawców, swoimi kompetencjami na rynku pracy, także tymi nabytymi i rozwiniętymi w czasie projektu Kompetencje 4.0. Rozwiązywali różne testy psychologiczne i testy osobowościowe. Oceniali rynek pracy dla animatora, pracownika firmy eventowej.  Jeszcze raz dokonali analizy SWOT pod kątem nabytych kompetencji podczas udziału w projekcje. Uczniowie  ponownie zajęli się tematem zarządzania procesami, omawiali,  zdobyte doświadczenia w zarządzaniu swoją firmą. Oglądali także inne interesujące ich materiały filmowe wskazane w kartach. Doskonalili temat autoprezentacji i komunikacji elektronicznej. Przygotowywali się także do testu końcowego i zaliczyli go, by uzyskać certyfikat.

Fikcyjna firma nr 30 „Firma informatyczno/reklamowa”

Na zajęciach w miesiącu czerwcu uczniowie powtarzali wybrane materiały z poprzednich zajęć, a były to zagadnienia teoretyczne z cyberbezpieczeństwa i zajęcia praktyczne  z zabezpieczania danych. Umieściliśmy sprzęt z sali multimedialnej w profesjonalnej szafie rackowej. Uczyliśmy się latać dronem (pogoda dopisała), tworzyliśmy materiały na potrzeby szkoły i naprawialiśmy sprzęt komputerowy.

Fikcyjna firma nr 33 „CNC Box”

W miesiącu czerwcu uczniowie kontynuowali rozmowy dotyczące rewolucji przemysłowej, jak wygląda przemysł dziś, a jak będzie wyglądał w przyszłości. Pracowali nad prezentacją i autoprezentacją, która okazała się nie dla wszystkich prosta. Jedne osoby w sposób otwarty umiały ocenić i przedstawić siebie, inne maiły problem z wyjściem na środek. Młodzież wykorzystując poznany język czeski realizowała lekcje oraz rozwiązywała testy. Ostatnie spotkanie w ramach projektu było podsumowaniem wielu zagadnień poznanych w trakcie realizacji zajęć projektowych.

Fikcyjna firma nr 34 „TRIP”

Podczas czerwcowych zajęć uczniowie omawiali zagadnienia związane z prezentacją i autoprezentacją. Przeprowadzono otwarte zajęcia projektowe, podczas których ćwiczono otwarcie biura podróży, zaproszenie potencjalnych klientów, sprzedaż usług. Na zajęciach powtarzano wiadomości zdobyte podczas zajęć projektowych oraz rozwiązywano test końcowy.

Fikcyjna firma nr 35 „Emilka-Bud” Podczas czerwcowych zajęć uczniowie zapoznali się z następującymi zagadnieniami: rynek i rynek pracy w okresie 4 Rewolucji przemysłowej, wpływ zmian demograficznych na rynek pracy, wpływ pandemii COVID – 19 na rynek dzisiaj i w przyszłości oraz poznali umiejętności specjalistyczne

Unia Europejska Banner