Rozwój Elektronicznych Usług Geodezyjnych dla gmin popegeerowskich z terenu Powiatu Zgorzeleckiego
Rozwój Elektronicznych Usług Geodezyjnych dla gmin popegeerowskich z terenu Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych / Rządowy program odbudowy zabytków
23.11.2023
Godz: 12:35
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Powiat pozyskał wstępną promesę na Zadanie pn.  „Rozwój Elektronicznych Usług Geodezyjnych dla gmin popegeerowskich z terenu Powiatu Zgorzeleckiego”. Wartość promesy inwestycyjnej wynosi 1.953.630,00 zł co stanowi 98 % szacowanej wartości zadania. Projekt ma na celu podniesienie poziomu świadczonych e-usług geodezyjnych dla gmin popegeerowskich z terenu Powiatu Zgorzeleckiego. Adresatami przedsięwzięcia będą m.in. wykonawcy prac geodezyjnych, przedsiębiorcy, projektanci, gestorzy sieci uzbrojenia terenu, czy organy jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja projektu wpłynie korzystnie na konkurencyjność regionu oraz zmniejszy marginalizację jego mieszkańców. Będzie to możliwe dzięki usprawnieniu procesu inwestycyjnego, skróceniu procedur administracyjnych oraz rozszerzeniu zakresu dostępnych e-usług.

Unia Europejska Banner