Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”
Kategoria: Cyberbezpieczny Samorząd
23.04.2024
Godz: 08:55
Redaktor: BP BP
Drukuj

W dniu 22 kwietnia 2024 roku pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Powiatem Zgorzeleckim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu oraz jednostkach podległych.

Całkowita wartość projektu wynosi 934 065,98 zł, wartość dofinansowania 850 000,00 zł, w tym środki UE – 77,35% , środki budżetu państwa – 13,65%, środki budżetu Powiatu Zgorzeleckiego – 9%.
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Unia Europejska Banner