Powiat Zgorzelecki zakończył wydatkowanie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach naborów ogłaszanych przez Prezesa Rady Ministrów W ramach I naboru, w których środki przydzielane były według algorytmu – Powiat Zgorzelecki otrzymał kwotę 1 036 722,00 zł Środki przeznaczono na następujące inwestycje: Wymiana dźwigu osobowego wraz z dostosowaniem szybu i zasilania w Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka”Dofinansowanie 135 540,00...
23.03.2022
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 12:36
Czytaj więcej
Dzisiaj 18 marca br. w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik na odcinku 2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+332,00 – etap II ”. Powiat Zgorzelecki reprezentowali Starosta – Artur Bieliński oraz Wicestarosta – Mirosław Fiedorowicz. Wartość zadania inwestycyjnego wynosi  2 551 669,44 zł. Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane w...
18.03.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 15:27
Czytaj więcej
Dzisiaj (18.03.2022 r.) odbyło się podpisanie umowy na realizację robót budowlanych w ramach zadania „Budowa Domu Pomocy Społecznej "Jędrek" wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni – Etap I”.Projekt obejmuje kompleksową budowę energooszczędnego obiektu przeznaczonego dla 70 niemogących samodzielnie funkcjonować podopiecznych. Zadanie to jest od wielu lat priorytetowe dla Powiatu Zgorzeleckiego. W ramach etapu I planowana jest budowa zespołu budynków placówki do...
18.03.2022
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 15:07
Czytaj więcej
Powiat Zgorzelecki otrzymał z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 13 062 275 zł z przeznaczeniem na poniższe inwestycje: 1. Budowa boiska wraz z siłownią zewnętrzną i placem zabaw dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu - 450 000,00 zł 2. Budowa Domu Pomocy Społecznej "Jędrek" wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni – Etap I - 10 000 000,00 zł 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D...
23.02.2022
Redaktor: Paweł Paluszkiewicz
Godzina dodania: 12:52
Czytaj więcej
Dzisiaj (22.12.2021) dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś - Pokrzywnik na odcinku 2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+332,00 - etap I. Zadanie obejmowało odcinek o długości 1355 mb. W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia drogi z poszerzeniem jezdni i ujednoliceniem szerokości na całym odcinku objętym zadaniem. Dla podniesienia bezpieczeństwa wybudowany został...
22.12.2021
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 15:13
Czytaj więcej
30.11.2021 r. dokonano odbioru przebudowywanej pochylni i strefy wejściowej przed budynkiem numer 8 Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. W ramach przebudowy dostosowano pochylnię, schody i plac wejściowy do obowiązujących przepisów oraz wymieniono zniszczoną ławkę. Dzięki zrealizowanej inwestycji interesanci, w tym szczególnie osoby z niepełnosprawnościami będą mieli ułatwiony i bezpieczny dostęp do usług świadczonych w budynku. W budynku tym znajdują się m. in....
6.12.2021
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 14:29
Czytaj więcej
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wody ciepłej i cyrkulacyjnej w Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu dobiegła końca. Dzięki realizacji inwestycji usunięto niebezpieczeństwo awarii oraz podniesiono efektywność energetyczną obiektu. Modernizacja polegała na wymianie zewnętrznej instalacji grzewczej łączącej kotłownię z pozostałymi budynkami wchodzącymi w skład DPS-u „Jutrzenka”. Była ona konieczna ze względu na zły stan istniejącej...
19.01.2021
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 15:13
Czytaj więcej
Kolejny etap poprawy warunków życia mieszkańców DPS-ów w powiecie zgorzeleckim dobiegł końca. Urząd Dozoru Technicznego dokonał odbioru już drugiej nowej windy w Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu. Dzięki inwestycji zrealizowanej przez Powiat Zgorzelecki niepełnosprawni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej "Jutrzenka" uzyskali możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacji oraz samodzielnego korzystania ze swojego czasu wolnego. Ponadto nowa winda...
7.12.2020
Redaktor: Kamila Kowalska
Godzina dodania: 15:06
Czytaj więcej
Unia Europejska Banner
X