79. rocznica Forsowania Nysy Łużyckiej
79. rocznica Forsowania Nysy Łużyckiej
Kategoria: Aktualności
17.04.2024
Godz: 10:43
Redaktor: BP BP
Drukuj

Wczoraj 16 kwietnia br. pod pomnikiem Orła Piastowskiego na Cmentarzu II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu odbyły się uroczystości z okazji 79. rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej. Po okolicznościowych przemówieniach odczytano Apel Pamięci, a następnie wykonano Salwę Honorową i odśpiewano Rotę. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Orła Piastowskiego. Oprawę uroczystości zapewniła wojskowa asysta honorowa 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca oraz Orkiestra Reprezentacyjna KWB Turów.

W imieniu społeczności powiatu zgorzeleckiego hołd pod pomnikiem Orła Piastowskiego na Cmentarzu II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu złożyli Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Sokołowska, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Ireneusz Owsik oraz Członek Zarządu Powiatu Krystyna Radzięta. Gospodarzem uroczystości był Burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz.

W tym roku rocznicowe obchody stały się również okazją do wręczenia pamiątkowych odznaczeń:

W uznaniu zasług na rzecz krzewienia patriotyzmu oraz ochrony Miejsc Pamięci Narodowej, kapituła pamiątkowego odznaczenia „Krzyż Zwycięstwa 1945r.” uhonorowała pamiątkowymi Krzyżami Panów:

  • Rafała Gronicza – burmistrza Zgorzelca,
  • chor. sztab. Andrzeja Aniszkiewicza, plut. Jerzego Dudkowskiego i st. szer. Ryszarda Garbacza – członków Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa,

W uznaniu zasług na rzecz utrzymania światowego pokoju, kapituła Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ uhonorowała odznaczeniem Krzyż Weterana Pana:

  • chor. Stanisława Iglewskiego

W uznaniu zasług na rzecz utrzymania pokoju światowego, kapituła Związku Weteranów Działań Poza Granicami Państwa uhonorowała medalem „Szacunek, wdzięczność, rodzina”:

  • ś.p. weterana Juliana Górniaka – medal odebrała córka zmarłego Żaneta Piasecka.

Po zakończeniu uroczystości zapalone zostały symboliczne znicze w centralnym miejscu Cmentarza Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w imieniu mieszkańców oddając hołd poległym.

Unia Europejska Banner