Odbyła się LI sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Odbyła się LI sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego
Kategoria: Aktualności
18.07.2022
Godz: 14:12
Redaktor: Kamila Kowalska Kamila Kowalska
Drukuj

Sesję zapoczątkowało wręczenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu Andrzejowi Kellner odznaki honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” przyznaną przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. W obecności radnych Starosta Zgorzelecki  Artur Bieliński oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego  Małgorzata Sokołowska, przekazali na ręce Inspektora odznakę oraz serdeczne gratulacje.

W krótkim wystąpieniu Inspektor podziękował za zaangażowanie i trud wszystkim obecnym i byłym pracownikom Inspekcji Sanitarnej w Zgorzelcu.

Następnie przedstawiona została informacja o stanie  bezrobocia w powiecie zgorzeleckim, którą przedstawiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu Marta Idzik. Z kolei informację o funkcjonowaniu Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, przedstawiła dyrektor Zofia Barczyk.

Ponadto radni przyjęli uchwały w następujących sprawach:

  • dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu sporządzonego przez Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu;
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu;
  • ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego;
  • wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego;
  • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Bogatynia w przedmiocie nieruchomości położonej w gminie Bogatynia, stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego;
  • przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki;
  • ustalenia zasad przyznawania stypendium Starosty Zgorzeleckiego dla uczniów i absolwentów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki
Unia Europejska Banner