Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy „Błękitni” Studniska w trybie art. 19a
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy „Błękitni” Studniska w trybie art. 19a
Kategoria: Aktualności
16.04.2024
Godz: 08:48
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy „Błękitni” Studniska w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin zgłaszania uwag do 23 kwietnia 2024 r.

W dniu 15.04.2024 r. do Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „Błękitni” Studniska na realizację zadania pod nazwąZakup sprzętu sportowego”.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022, poz.1327) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu w Biurze Promocji Powiatu, drogą elektroniczną na adres mailowy: promocja@powiat.zgorzelec.pl oraz listownie na adres – Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Boh. II Armii WP 8a, do dnia 23 kwietnia 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Unia Europejska Banner