Ogłoszenie rządowego otwartego konkursu ofert Departamentu Turystyki MSiT na rok 2022
Ogłoszenie rządowego otwartego konkursu ofert Departamentu Turystyki MSiT na rok 2022
Kategoria: Aktualności
12.01.2022
Godz: 10:33
Redaktor: Monika Pecov Monika Pecov
Drukuj

Minister Sportu i Turystyki ogłasza rządowy otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2022 roku realizacji zadań z zakresu turystyki.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie dofinansowania ich realizacji poprzez udzielenie dotacji celowej.

PRIORYTETY OBJĘTE DOFINANSOWANIEM:

Priorytet 1. Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Priorytet 2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19.

Priorytet 3. Rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług.

Termin realizacji zadań: od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r

Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2022 r.  

Zapraszamy do składania ofert !

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Ministerstwie Sportu
i Turystyki pod nr tel.: (22) 4119156 oraz na stronie internetowej poniżej:

Ogłoszenie otwartego rządowego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – turystyki w 2022 roku – Ministerstwo Sportu i Turystyki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zródło: www.gov.pl

Unia Europejska Banner