Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Kategoria: Aktualności
12.12.2022
Godz: 10:52
Redaktor: BP BP
Drukuj

Dnia 7 grudnia 2022 r. odbyło się poszerzone posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na temat: Analizy i oceny realizacji ustawowych zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie powiatu w III kwartale 2022 r. zawartych w powiatowym programie na lata 2021-2024 pn.: „Bezpieczny powiat zgorzelecki”.

Celem spotkania było:

  1. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na 2023 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
  2. Przedstawienie planu zimowego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie powiatu w sezonie zimowym 2022/2023;
  3. Omówienie rekomendacji Starosty Zgorzeleckiego dotyczące sezonu jesienno-zimowo-wiosennego 2022/2023;
  4. Wysłuchanie informacji Burmistrzów, Wójtów nt. przygotowania gmin do organizacji pomocy humanitarnej w warunkach wystąpienia ekstremalnych zjawisk atmosferycznych w sezonie zimowym 2022/2023;
  5. Podsumowanie realizację ustawowych zadań z zakresu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie powiatu w III kwartale 2022 r. zawartych w powiatowym programie na lata 2021-2024 pn.: „Bezpieczny powiat zgorzelecki”.

W spotkaniu udział wzięli Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz, komendanci służb, inspekcji i straży, Prokurator Rejonowy w Zgorzelcu, przedstawiciele Wójtów, Burmistrzów z terenu powiatu zgorzeleckiego, a także Skarbnik Powiatu Zgorzeleckiego.

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowali projekt budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na 2023 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Źródło: Biuro Zarządzania Kryzysowego

Unia Europejska Banner